výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 61, 1-9

1 Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Dávidov. 2 Počuj, ó Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu. 3 K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká. 4 Lebo si mojím útočiskom, si pevnou vežou pred nepriateľom. 5 V Tvojom stane chcem byť hosťom naveky, utiekať sa do skrýše Tvojich krídel. Sela. 6 Lebo Ty, Bože, počuješ moje sľuby; dedičstvo dávaš tým, čo majú v bázni Tvoje meno. 7 Pridaj dni ku dňom kráľovým; nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie. 8 Nech večne tróni pred Bohom; priprav milosť a vernosť, aby ho chránili! 9 Tak bude ospevovať navždy Tvoje meno; plniac svoje sľuby deň čo deň!

Ž 61, 1-9

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).