výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 61, 1-8

1 (60:1) Начальнику хора. На струнном орудии . Псалом Давида. (60:2) Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! 2 (60:3) От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, 3 (60:4) ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. 4 (60:5) Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, 5 (60:6) ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. 6 (60:7) Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род, 7 (60:8) да пребудет он вечно пред Богом; заповедуй милости и истине охранять его. 8 (60:9) И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.

Ž 61, 1-8

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).