výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Ž 61, 1-13

1 Unto the end. For Jeduthun. A Psalm of David. 2 Will my soul not be subject to God? For from him is my salvation. 3 Yes, he himself is my God and my salvation. He is my supporter; I will be moved no more. 4 How is it that you rush against a man? Every one of you puts to death, as if you were pulling down a ruined wall, leaning over and falling apart. 5 So, truly, they intended to reject my price. I ran in thirst. They blessed with their mouth and cursed with their heart. 6 Yet, truly, my soul will be subject to God. For from him is my patience. 7 For he is my God and my Savior. He is my helper; I will not be expelled. 8 In God is my salvation and my glory. He is the God of my help, and my hope is in God. 9 All peoples gathered together: trust in him. Pour out your hearts in his sight. God is our helper for eternity. 10 So, truly, the sons of men are untrustworthy. The sons of men are liars in the scales, so that, by emptiness, they may deceive among themselves. 11 Do not trust in iniquity, and do not desire plunder. If riches flow toward you, do not be willing to set your heart on them. 12 God has spoken once. I have heard two things: that power belongs to God, 13 and that mercy belongs to you, O Lord. For you will repay each one according to his works. 322

Ž 61, 1-13

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).