výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 61, 1-9

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Neginat, to jest pieseň pri hudobnom nástroji strunovom. Dávidov. 2 Počuj, ó, Bože, môj krik! Pozoruj na moju modlitbu! 3 Od konca zeme volám na teba, keď nyje moje srdce; zaveď ma na skalu, ktorá je vyššia odo mňa! 4 Lebo si mi býval útočišťom, pevnou vežou pred nepriateľom. 5 Budem bývať v tvojom stáne na veky; utečiem sa do skrýše tvojich krýdel. Sélah. 6 Lebo ty, Bože, si počul moje sľuby; dal si mi dedičstvo tých, ktorí sa boja tvojho mena. 7 Pridaj dní ku dňom kráľovým, a nech sú jeho roky jako pokolenie a pokolenie. 8 Nech býva na veky pred Bohom. Nastroj milosť a pravdu, aby ho ostríhaly. 9 Tak budem spievať tvojmu menu žalmy až na veky plniac svoje sľuby deň po dni.

Ž 61, 1-9

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).