výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 66, 1-20

1 Pokrikujte radostne Bohu, celá zem! 2 Ospevujte slávu jeho mena! Pokladajte si jeho chválu za slávu! 3 Recte Bohu: Jaký hrozný si čo do svojich diel! Pre veľkosť tvojej sily budú sa ti lichotne koriť tvoji nepriatelia. 4 Celá zem, všetko a všetci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žalmy, ospevovať budú tvoje meno. Sélah. 5 Poďte a vidzte skutky Boha! Hrozný je čo do činu pri synoch človeka! 6 Obrátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom! 7 Vo svojej hrdinskej sile panuje na veky; jeho oči pozorujú národy; spurní nech sa nepovyšujú! Sélah. 8 Dobrorečte, národy, nášmu Bohu a dajte čuť hlas jeho chvály, 9 ktorý zachoval našu dušu pri živote a nedal, aby sa pohla naša noha. 10 Lebo si nás zkúsil, Bože; prepálil si nás v ohni, jako sa prepaľuje striebro. 11 Bol si nás uviedol do siete; bremeno si bol položil na naše bedrá. 12 Bol si vysadil mizerného človeka na našu hlavu; boli sme vošli do ohňa a do vody, a vyviedol si nás do hojnosti. 13 A preto vojdem do tvojho domu so zápalnými obeťami; splním ti svoje sľuby, 14 to, čo vyriekly moje rty, a povedaly moje ústa vtedy, keď mi bolo úzko. 15 Zápalné obeti tučných baránkov ti budem obetovať, s kadivom škopcov; pripravím vola s kozlami. Sélah. 16 Poďte, čujte všetci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozprávať, čo učinil mojej duši. 17 Na neho som volal svojimi ústy, a vyvyšoval som ho svojím jazykom. 18 Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán. 19 Ale Bôh vyslyšal a pozoroval na hlas mojej modlitby. 20 Požehnaný Bôh, ktorý neodmietnul mojej modlitby a neodňal odo mňa svojej milosti.

Ž 66, 1-20

Verš 6
Obrátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!
Ex 14:21 - A Mojžiš vystrel svoju ruku na more. A Hospodin hnal more východným vetrom silným cez celú noc, a obrátil more na sušinu, a rozstúpily sa vody.
Joz 3:14 - A stalo sa, keď sa ľud pohnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jordán, a kňazi, ktorí niesli truhlu smluvy, pred ľudom,

Verš 7
Vo svojej hrdinskej sile panuje na veky; jeho oči pozorujú národy; spurní nech sa nepovyšujú! Sélah.
2Krn 16:9 - Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny.
Jób 28:24 - Lebo on zrie na všetky končiny zeme, vidí všade všetko pod všetkými nebesami.
Ž 33:13 - Hospodin hľadí z nebies; vidí všetkých synov človeka.