výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 124, 1-8

1 Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: 2 Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, 3 tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. 4 Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. 5 Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. 6 Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! 7 Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala! 8 Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil!

Ž 124, 1-8

Verš 8
Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil!
Ž 121:2 - Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil!

Verš 7
Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala!
Prís 6:5 - Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítě!

Z 124 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.

Z 124,4-6 - Žalmista dvoma metaforami rozbúreného potoka a zveri, ktorá lačno požiera korisť, opisuje nebezpečenstvo a svoju slabosť.

Z 124,7 - O aké nebezpečenstvo šlo, nevedno.