výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 134, 1-3

1 Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! 2 Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! 3 Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil!

Ž 134, 1-3

Z 134 - "piesní výstupov" alebo pútnických piesní.

Z 134,1 - "Služobníci Pánovi" sú kňazi a leviti (Dt 10,8).