výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 53, 1-7

1 Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. 2 Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! 3 Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? 4 Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! 5 Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! 6 Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli tě, Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! 7 Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!

Ž 53, 1-7

Verš 1
Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův.
Ž 10:4 - ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení.
Ž 14:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by!
Rim 3:12 - Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný."

Verš 2
Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by!
Rim 3:11 - nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí.