výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 138, 1-8

1 Žalm Davidův. Z celého srdce chválím tě, žalmy ti zpívám před mocnými. 2 Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil. 3 Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! 4 Ať tě, Hospodine, všichni králové slaví, až uslyší, co jsi zaslíbil. 5 Ať opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!" 6 Ač je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky ví o nadutcích. 7 I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. 8 Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých!

Ž 138, 1-8

Verš 6
Ač je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky ví o nadutcích.
Ž 113:6 - jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi?

Z 138,8 - Dávid prosí, aby Pán "neopustil dielo svojich rúk", aby bedlil nad svojím národom, nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš (porov. 2 Sam 7,28.29).