výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 46, 1-12

1 Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. 2 Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. 3 Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, 4 i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla 5 Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má Nejvyšší. 6 Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání už v ranním svítání! 7 Národy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se země rozplyne! 8 S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla 9 Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! 10 Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. 11 Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! 12 S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla

Ž 46, 1-12

Z 46 - Tento žalm a dva nasledujúce tvoria akúsi trilógiu. V žalme 46 sa vyzdvihuje dôvera v Božiu pomoc, v 47. sa oslavuje Pán ako víťaz a kráľ, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion, a napokon 48. žalm má za obsah predovšetkým chválu mesta Jeruzalema a chválu Boha, ktorému patrí vďaka za zázračné oslobodenie mesta Jeruzalema.

Z 46,5 - "Riečne ramená obveseľujú Božie mesto…". Tak ako potok, čo pretekal raj (Gn 2,10; Ž 36,9; Iz 33,21; 66,12; Zjv 22,1).

Z 46,6 - "Od úsvitu" - pravdepodobne ide o ústup Sennacheribovho vojska r. 701 pr. Kr. (2 Kr 19,35; Iz 37,36).