výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 87, 1-7

1 (86:1) Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. 2 (86:2) Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. 3 (86:3) Славное возвещается о тебе, град Божий! 4 (86:4) Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, – скажут : „такой-то родился там". 5 (86:5) О Сионе же будут говорить: „такой-то и такой-то мужродился в нем, и Сам Всевышний укрепил его". 6 (86:6) Господь в переписи народов напишет: „такой-то родился там". 7 (86:7) И поющие и играющие, – все источники мои в тебе.

Ž 87, 1-7

Z 87 - Žalm je prorockou víziou mesiášskeho Siona, ktorý bude vlasťou a matkou všetkých národov a prameňom všetkých dobier.

Z 87,4 - "Rahab", doslovne ,zmätok, pýcha', tu značí Egypt (Iz 30,7; 51,9). Dvoje najväčších pohanských kráľovstiev, Egypt a Babylonia, stáročia bojovali o nadvládu nad Palestínou, nad svätým mestom, napokon sa ony musia podrobiť a uznajú Pána, Izraelovho Boha, za svojho vládcu a budú sa mu klaňať.

Z 87,6 - Žalmista uvádza Pána, ktorý píše o každom národe, že "sa tam narodil", že sa narodil na Sione, že je duchovným občanom Božieho mesta, Siona, ktorý je obrazom Cirkvi.