výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 6, 1-10

1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. (6:2) Господи! нев ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня. 2 (6:3) Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибокости мои потрясены; 3 (6:4) и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе? 4 (6:5) Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меняради милости Твоей, 5 (6:6) ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя? 6 (6:7) Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. 7 (6:8) Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. 8 (6:9) Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, 9 (6:10) услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою. 10 (6:11) Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Ž 6, 1-10

Verš 8
(6:9) Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего,
Mt 7:23 - И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
Mt 25:41 - Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
Lk 13:27 - Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды.

Verš 1
Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. (6:2) Господи! нев ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня.
Ž 38:1 - (37:1) Псалом Давида. В воспоминание.(37-2) Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,

Z 6 - Prvý zo siedmich kajúcich žalmov (32; 38; 51; 102; 130; 143).

Z 6,6 - Tu treba spomenúť, že v časoch žalmistu zjavenie o posledných veciach človeka (o smrti, súde, treste) nebolo ešte ukončené. Izraeliti síce verili v nesmrteľnosť duše, ale ich pochop o položení duší po smrti bol nedokonalý. Vedeli iba toľko, že duše zomretých boli v podsvetí - šeóle, na temnom a smutnom mieste. Žili síce, ale to nebol život, to bolo živorenie.

Z 6,8 - Pod nepriateľmi máme rozumieť všetko, čo je nepriateľské našej spáse a čo nás môže viesť k zlu.