výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 126, 1-6

1 (125:1) Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы быликак бы видящие во сне: 2 (125:2) тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения; тогда между народами говорили: „великое сотворил Господь над ними!" 3 (125:3) Великое сотворил Господь над нами: мы радовались. 4 (125:4) Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. 5 (125:5) Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. 6 (125:6) С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.

Ž 126, 1-6

Verš 2
(125:2) тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения; тогда между народами говорили: „великое сотворил Господь над ними!"
Jób 8:21 - Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием.

Z 126 - Žalm isto vznikol po návrate z babylonského zajatia. Dokazujú to úvodné slová žalmu: "Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov." Tí, čo sa vrátili v prvom transporte (za Zorobábela, hneď po r. 538) zo zajatia, museli vo vlasti mnoho skusovať. Pomery vo vlasti nie sú najlepšie a väčšia čiastka národa je ešte v zajatí. Žalm vystihuje toto položenie izraelského národa a obsahom sa podobá žalmu 85, ktorý je tiež z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 126,4 - "Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu" - južná čiastka Palestíny, Negeb, je z väčšej čiastky roka spálená, pustá, bez života. Ale razom oživne a zazelená sa bujným rastlinstvom, keď prídu jesenné dažde, ktoré všetko ovlažia, rozmočia pôdu a korytá vyschnutých riek naplnia vodou.

Z 126,6 - Hoci začiatky obnovy sú ťažké, s Božou pomocou sa obnova a výstavba naisto podarí.