výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(GRM - Grécky - Moderný)

Ž 126, 1-6

1 <<Ωιδη των Αναβαθμων.>> Οτε ο Κυριος επανεφερε τους αιχμαλωτους της Σιων, ημεθα ως οι ονειρευομενοι. 2 Τοτε ενεπλησθη το στομα ημων απο γελωτος και η γλωσσα ημων απο αγαλλιασεως· τοτε ελεγον μεταξυ των εθνων, Μεγαλεια εκαμε δι' αυτους ο Κυριος. 3 Μεγαλεια εκαμεν ο Κυριος δι' ημας· ενεπλησθημεν χαρας. 4 Επιστρεψον, Κυριε, τους αιχμαλωτους ημων, ως τους χειμαρρους εν τω νοτω. 5 Οι σπειροντες μετα δακρυων εν αγαλλιασει θελουσι θερισει. 6 Οστις εξερχεται και κλαιει, βασταζων σπορον πολυτιμον, ουτος βεβαιως θελει επιστρεψει εν αγαλλιασει, βασταζων τα χειροβολα αυτου.

Ž 126, 1-6

Verš 2
Τοτε ενεπλησθη το στομα ημων απο γελωτος και η γλωσσα ημων απο αγαλλιασεως· τοτε ελεγον μεταξυ των εθνων, Μεγαλεια εκαμε δι' αυτους ο Κυριος.
Jób 8:21 - εωσου γεμιση το στομα σου απο γελωτος, και τα χειλη σου αλαλαγμου.

Z 126 - Žalm isto vznikol po návrate z babylonského zajatia. Dokazujú to úvodné slová žalmu: "Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov." Tí, čo sa vrátili v prvom transporte (za Zorobábela, hneď po r. 538) zo zajatia, museli vo vlasti mnoho skusovať. Pomery vo vlasti nie sú najlepšie a väčšia čiastka národa je ešte v zajatí. Žalm vystihuje toto položenie izraelského národa a obsahom sa podobá žalmu 85, ktorý je tiež z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 126,4 - "Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu" - južná čiastka Palestíny, Negeb, je z väčšej čiastky roka spálená, pustá, bez života. Ale razom oživne a zazelená sa bujným rastlinstvom, keď prídu jesenné dažde, ktoré všetko ovlažia, rozmočia pôdu a korytá vyschnutých riek naplnia vodou.

Z 126,6 - Hoci začiatky obnovy sú ťažké, s Božou pomocou sa obnova a výstavba naisto podarí.