výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 61, 1-9

1 Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm. 2 Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu, všimni si moju modlitbu. 3 Od konca zeme volám k tebe; keď sa mi srdce chveje úzkosťou, priveď ma na nedostupné bralo. 4 Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom. 5 V tvojom stánku chcem prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel. 6 Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu, dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno. 7 Kráľovi pridaj k jeho dňom ďalšie a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie. 8 Pred Božou tvárou nech tróni večne a nech ho chráni milosť a vernosť. 9 Tak budem naveky ospevovať tvoje meno a plniť svoj sľub deň čo deň.

Ž 61, 1-9

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).