výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 150, 1-5

1 ALELUJA. Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. 2 Chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. 3 Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. 4 Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. 5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.

Ž 150, 1-5

Verš 1
ALELUJA. Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Iz 6:3 - A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“

Z 150 - Tento žalm je doxológiou, záverečným chválospevom nielen k 5. knihe žalmov, ale aj k celému Žaltáru. - Obsahovo sa podobá 148. žalmu.

Z 150,1 - "Chváľte Pána v jeho svätyni", rozumej v pozemskom chráme. Teda ľudia majú chváliť Pána. - "Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe", čiže v nebeskom chráme, v nebi. Pána majú chváliť aj anjeli a všetko, čo je v nebi (pozri Ž 148,2-6).

Z 150,4 - U Izraelitov ako aj u iných semitských národov bol tanec dôležitým náboženským prejavom.