výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 86, 1-17

1 Dávidova modlitba. Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný. 2 Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. 3 Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň. 4 Obveseľ, Pane, svojho sluhu, veď k tebe dvíham svoju dušu. 5 Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. 6 Pane, počuj moju modlitbu, všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. 7 V deň svojho súženia volám k tebe, lebo ty ma vyslyšíš. 8 Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam. 9 Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. 10 Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh. 11 Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. 12 Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky; 13 veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti. 14 Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; nechceli ťa mať pred očami. 15 No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. 16 Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice. 17 Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

Ž 86, 1-17

Verš 8
Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam.
Dt 3:24 - »Pane, Bože, začal si svojmu služobníkovi ukazovať svoju veľkosť a svoju ruku presilnú - veď kde je ešte na nebi alebo na zemi Boh, ktorý by robil skutky a divy ako ty!
Ž 136:4 - On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Verš 15
No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
Ex 34:6 - Potom Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.
Nm 14:18 - Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu, navštevuje hriechy otcov na deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia.
Neh 9:17 - Odopreli poslúchať a nerozpamätúvali sa na tvoje divy, ktoré si pre nich urobil, ale zatvrdili svoje šije, ustanovili si náčelníka a chceli sa vo svojej hlavatosti vrátiť do svojho otroctva. No ty si Boh, ktorý odpúšťa, si láskavý a milosrdný, dlho zhovievavý a veľkého zľutovania. Neopustil si ich.
Ž 103:8 - Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Ž 145:8 - Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.
Joe 2:13 - roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“

Verš 11
Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.
Ž 25:4 - Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Ž 27:11 - Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
Ž 119:33 - Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní a ja vždy pôjdem po nej.

Verš 14
Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; nechceli ťa mať pred očami.
Ž 54:3 - Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo.

Verš 7
V deň svojho súženia volám k tebe, lebo ty ma vyslyšíš.
Ž 50:15 - A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“

Z 86,8 - Tieto verše sú hymnom na Božiu všemohúcnosť.