výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 26, 1-12

1 Dávidov žalm. Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti a v tebe mám nezlomnú dôveru. 2 Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. 3 Pred očami mám tvoju dobrotu a konám podľa tvojej pravdy. 4 Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam. 5 Nenávidím spoločnosť zlosynov a s bezbožnými si nesadnem. 6 V nevinnosti si ruky umývam a kráčam okolo tvojho oltára, Pane, 7 aby som ťa mohol verejne chváliť a rozprávať o všetkých tvojich skutkoch zázračných. 8 Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je stánok tvojej slávy. 9 Nezatrať moju dušu s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými. 10 Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov. 11 Ale ja kráčam v nevinnosti, vykúp ma a buď mi milostivý. 12 Moja noha stojí na rovnej ceste; v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Ž 26, 1-12

Verš 1
Dávidov žalm. Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti a v tebe mám nezlomnú dôveru.
Ž 7:8 - I obklopí ťa zhromaždenie národov, ale ty si zasadni vysoko nad nimi.

Verš 4
Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam.
Jób 31:5 - Ak so lžou som ja azda (predtým) chodieval, za lesťou noha sa mi náhlila,
Ž 1:1 - Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,