Hľadaný výraz: Zach 12,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Hľa, ja urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy; ale bude to aj proti Júdsku, keď budú obliehať Jeruzalem.

1

mail   print   facebook   twitter