Hľadaný výraz: Rim 10,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

1

mail   print   facebook   twitter