Hľadaný výraz: Job 19,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 On mojich bratov odohnal odo mňa, a známi sa mi celkom odcudzili.

1

mail   print   facebook   twitter