výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 19, 1-30

1 Robotník opilec nezbohatne, kto malé výdavky pokladá za nič, krok za krokom sa blíži k pádu. 2 Víno a ženy vedú aj rozumných na scestie a kto sa zbližuje s prostitútkami, stratí všetky zábrany. 3 Stane sa majetkom moľov a červov, drzého človeka stihne skaza. 4 Kto prirýchlo dôveruje, je ľahkomyseľný, a kto tak hreší, previňuje sa sám proti sebe. 5 Kto sa raduje zo zla, bude odsúdený, ale kto odoláva vášňam, korunuje si život. Kto ovláda svoj jazyk, bude žiť bez rozbrojov, 6 a kto nenávidí táravosť, udúša zlo. 7 Nikdy nehovor druhému chýry, tak neutrpíš nijakú ujmu. 8 Nešír reči o priateľovi ani o nepriateľovi, hovor iba vtedy, keby si sa mlčaním dopustil hriechu. 9 Dozvie sa to a bude sa ťa strániť a keď sa mu naskytne príležitosť, dá ti pocítiť svoju nenávisť. 10 Počul si nejaký chýr? Nech umrie s tebou. Neboj sa, neroztrhne ťa. 11 Blázon trpí pre slová ako žena, čo ide porodiť dieťa. 12 Ako šíp zabodnutý hlboko do stehna, tak väzí slovo v hrudi blázna. 13 Pýtaj sa priateľa, azda neurobil nič, a ak niečo urobil, nech to viac nerobí. 14 Pýtaj sa blížneho, azda nepovedal nič, a ak povedal, nech sa to neopakuje. 15 Pýtaj sa priateľa, veď často je to ohováranie, a never každému slovu. 16 Človek sa pošmykne, ale nie úmyselne. Kto nehreší svojím jazykom? 17 Pýtaj sa blížneho prv, ako ho pokarháš, dodrž zákon Najvyššieho. 18 Bázeň pred Pánom je základom prijatia u Boha a múdrosť dosahuje jeho lásku. 19 Poznanie Pánových prikázaní je výchovou pre život. Tí, ktorí konajú, čo mu je milé, oberajú ovocie zo stromu nesmrteľnosti. 20 Bázeň pred Pánom — to je celá múdrosť, a v celej múdrosti vždy ide o plnenie jeho zákona a o poznanie jeho všemohúcnosti. 21 Otrok, ktorý hovorí pánovi: Neurobím, čo sa ti páči — rozhnevá toho, kto ho živí, aj keď neskôr príkaz vykoná. 22 Múdrosť neznamená vyznať sa v zlom, ani rozumnosť neznamená sedieť v rade hriešnikov. 23 Niektoré chytráctvo je ohavnosťou a niektorému hlupákovi chýba prefíkanosť. 24 Lepší je ten, komu chýba dôvtip, ale má bázeň pred Pánom, ako ten, čo oplýva rozumom a prestupuje zákon. 25 Premyslené chytráctvo je neprávosťou, sú však ľudia, čo sa správajú bezohľadne, len aby dosiahli svoje. 26 Je aj človek oddaný zlu a sa hrbí v čiernom rúchu, ale jeho vnútro je plné lesti; 27 skrýva si tvár a robí sa hluchým, ale kde ho nik nespozná, hneď ťa napadne. 28 Ak mu aj nedostatok síl zabráni zhrešiť, bude robiť zle, len čo sa mu naskytne príležitosť. 29 Muža spoznáš podľa výzoru, rozumného spoznáš podľa výrazu tváre. 30 Odev muža, široký úsmev a kroky človeka podajú o ňom správu.

Sir 19, 1-30

Sir 19,1 - V hebrejskom nadväzuje na 18,32 n. a pokračuje:"Kto si tak počína, nezbohatne,a komu nestačí málo, zahynie."

Sir 19,2 - Podľa hebrejského: "Víno a ženy nadýmajú srdce (t. j. k veľkej pýche)."

Sir 19,3 - Podľa gréckeho: "Kto sa vešia na necudnice, bude smelší (aj k iným zločinom)."

Sir 19,4 - Ľahkovernosť sama v sebe nosí svoj trest. Grécka osnova tak hovorí o tom:"Kto sa tým prehrešuje, previní sa sám proti sebe."

Sir 19,19 - Chytráctvo a mazanosť nie sú múdrosťou, lebo mnohí tieto schopnosti zneužívajú na zlo. A kde je zlo, tam je ďaleko múdrosť.

Sir 19,24 - Podľa gréckeho je:"Sklopí si tvár a robí sa hluchým,ale keď ho nepozorujú, prekvapí ťa."

Sir 19,28 - V gréckej osnove znie takto: "Je dohováranie, ktoré nie je na mieste, a je taký človek, ktorý mlčí, a vtedy je múdry."