výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 14, 1-27

1 Šťastný muž, ktorý sa neprevinil svojimi ústami a nesužuje ho zármutok pre hriechy. 2 Šťastný, koho neobviňuje jeho duša a kto nestratil nádej. 3 Skupáňovi nepristane bohatstvo; načo sú peniaze závistlivcovi? 4 Kto zhromažďuje a nedožičí si, zhromažďuje pre iných, iní budú hýriť z jeho bohatstva. 5 Ku komu bude dobrý, kto je sám k sebe zlý? Nebude mať potešenie ani zo svojich peňazí. 6 Niet horšieho od toho, čo si škodí; je to odplata za jeho zlobu. 7 Ak by aj dobre konal, robí to nechtiac a napokon odhalí svoju zlobu. 8 Zlý je, kto má závistlivé oči, kto odvracia tvár a znevažuje ľudí. 9 Oko chamtivca sa nenasýti svojím podielom a mrzká nespravodlivosť vysušuje dušu. 10 Zlé oko závidí i chlieb a nedostatok je pri jeho stole. 11 Dieťa moje, dožič sám sebe podľa toho, koľko máš, a Pánovi prinášaj dary, ako sa patrí. 12 Pamätaj, že smrť nebude meškať a nebola ti odhalená zmluva s podsvetím. 13 Prv než zomrieš, dobre rob priateľovi a štedro mu daj, koľko len vládzeš. 14 Neupieraj si radosť dňa a nech neprejde popri tebe to, po čom právom túžiš. 15 Či nezanecháš inému výsledok svojich námah a ovocie tvojej práce nebude rozdelené lósom? 16 Dávaj, ber a dopraj svojej duši, lebo v podsvetí nemožno hľadať pôžitok. 17 Každé telo ostarne ako plášť. Lebo večný je zákon: Určite zomrieš. 18 Ako lístie rastúce na košatom strome, kde jedny listy opadávajú, iné pučia, tak je to aj s pokoleniami z mäsa a krvi: jedno skonáva, iné sa rodí. 19 Každé pominuteľné dielo zaniká a jeho tvorca odíde s ním. 20 Blažený muž, čo sa oddáva múdrosti a čo o nej rozumne uvažuje. 21 Vo svojom srdci premýšľa o jej cestách a bude mať na pamäti jej tajomstvá. 22 Vyjdi za ňou ako stopár a striehni na jej cestách. 23 Kto nazerá cez jej okná a načúva pri jej dverách, 24 kto sa usadí v blízkosti jej domu a pri jej múroch upevní stanový kolík, 25 postaví si stan na jej strane, ten spočinie v dobrom príbytku, 26 zverí svoje deti do jej ochrany, odpočívať bude pod jej vetvami, 27 ukryje sa pod ňu pred horúčavou a bude prebývať v jej sláve.

Sir 14, 1-27

Sir 14,10 - Podľa gréckeho je takto:"Zlé oko závistlivo hľadí na chlieb,aj za svojím stolom trie biedu."

Sir 14,12 - Podľa hebrejského má 12b znieť: "Záväzok podsvetia nebol ti zjavený." To jest: nevieš, kedy bude smrť žiadať od teba svoje právo, a tak nemôžeš vedieť, kedy zomrieš. Podľa latinského: "človeku bol ukázaný zákon", t. j. každý vie, že sme smrteľní.

Sir 14,12 - – Tento verš má grécky text až v 18b:"Každý človek ako rúcho zostarieva,lebo je to odveký zákon: Isto zomrieš."

Sir 14,14 - Sir ukázal doteraz, kto užíva svoj majetok nesprávne. Odteraz poukazuje na správnu životosprávu: ako totiž správne užívať dary prírody a vôbec hodnoty. Sám život je už samo v sebe jedna z najväčších hodnôt. Treba si preto život múdro zariadiť, aby sme zažili v ňom aj radosti.

Sir 14,22-27 - Múdrosť si máme predstaviť ako osobu, po ktorej človek túži ako po svojej láske a nevie sa uspokojiť, kým ju nedostane. Láska k nej je šľachetná ako čistá láska milujúceho milovanej osobe.