výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 29, 1-28

1 Kto požičiava blížnemu, koná milosrdenstvo, kto mu podáva pomocnú ruku, zachováva prikázania. 2 Požičaj blížnemu, keď je v núdzi, naopak, vracaj blížnemu v dohodnutom čase. 3 Dodrž slovo, voči blížnemu buď spoľahlivý, a v každom čase dosiahneš, čo potrebuješ. 4 Mnohí považujú pôžičku za nájdené peniaze a spôsobujú tak ťažkosti tým, čo im pomohli. 5 Kým nedostane, bozkáva blížnemu ruky a pre peniaze pokorí svoj hlas. V lehote, keď ich má vrátiť, naťahuje čas, trápne sa vyhovára a sťažuje sa na zlé časy. 6 Ak veriteľ vyvinie nátlak, vráti späť sotva polovicu, a aj tú pokladá za nájdené peniaze. V opačnom prípade oberie blížneho o peniaze a navyše si získa nepriateľa. Zaplatí mu kliatbami a urážkami a miesto úcty mu odplatí urážkou. 7 Mnohí odmietajú požičať, nie pre svoju bezcitnosť, ale boja sa, aby neutrpeli zbytočnú stratu. 8 Zato s tým, čo je v tiesni, maj trpezlivosť a nezdráhaj sa prejaviť mu dobročinnosť. 9 Ujmi sa chudobného, ako žiada prikázanie, a v núdzi ho neprepusť s prázdnymi rukami. 10 Radšej utrať peniaze v prospech brata a priateľa, nenechaj ich zhrdzavieť a zničiť zakopané pod skalou. 11 Ulož si poklad podľa prikázaní Najvyššieho, bude ti užitočnejší ako zlato. 12 Do pokladníc si ukladaj dobročinnosť, ona ťa vytrhne z každého zla. 13 Proti nepriateľovi bude za teba bojovať lepšie ako mocný štít a ťažký oštep. 14 Dobrý muž sa zaručí za blížneho, ale ten, čo je bez hanby, blížneho opustí. 15 Nezabúdaj na láskavosť ručiteľa, veď seba vydal napospas kvôli tebe. 16 Hriešnik pripraví ručiteľa o majetok, nevďačník opustí toho, čo ho vytrhol z biedy. 17 Ručenie zničilo mnoho poriadnych ľudí a otriaslo nimi ako morská vlna. 18 Mocných mužov pripravilo o domy, a tak museli blúdiť v cudzine. 19 Hriešnik, ktorý sa vrhá do ručenia a ženie sa za ziskom, padne do rúk súdov. 20 Ujmi sa blížneho podľa svojich síl, ale daj na seba pozor, aby si nepadol. 21 Základnými potrebami života sú voda, chlieb, odev a dom, ktorý chráni súkromie. 22 Lepší je život chudobného pod chatrnou strechou ako vzácne lahôdky v cudzine. 23 Či máš málo alebo mnoho, uspokoj sa s tým a nebudeš počúvať nadávky, že si prišelec. 24 Zlý je život z domu do domu; tam, kde budeš bývať ako prišelec, neotvoríš ústa. 25 Budeš sa starať o hostí, dávať im piť bez poďakovania, ba na dôvažok si vypočuješ aj príkre slová: 26 Poď sem, prišelec, priprav stôl, a ak máš niečo poruke, daj mi jesť. 27 Choď preč, prišelec, ustúp vzácnejšiemu, prišiel ma navštíviť brat, potrebujem dom. 28 Vnímavý človek trpko znáša dve veci: výčitky od domáceho a nadávky veriteľa.

Sir 29, 1-28

Sir 29,1 - Poskytnúť niekomu pôžičku je povinnosťou, ktorá vyplýva z lásky k blížnemu.

Sir 29,13 - Porov. Mt 6,19; Lk 12,33; Jak 5,2.