výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 36, 1-27

1 Zmiluj sa nad nami, Vládca, Bože všetkého, pohliadni na všetky národy a zošli im bázeň pred tebou. 2 Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, nech vidia tvoju vladársku moc. 3 Ako si na nás pred nimi ukázal svoju svätosť, tak pred nami na nich ukáž svoju veľkosť. 4 Nech ťa poznajú, ako sme poznali my, že niet Boha okrem teba, Pane. 5 Obnov znamenia a konaj divy, osláv svoju ruku a silu svojej pravice. 6 Vzbuď svoje rozhorčenie a vylej svoj hnev, znič protivníka a zahub nepriateľa. 7 Urýchli tú chvíľu a rozpamätaj sa na svoju prísahu, nech sa s chválou rozpráva o tvojich veľkolepých činoch. 8 Nech oheň hnevu pohltí aj toho, kto sa doteraz zachránil, a tých, čo zle robia tvojmu ľudu, nech stihne záhuba. 9 Rozdrv hlavy nepriateľských vládcov, ktorí hovoria: Nad nás niet nikoho. 10 Zhromaždi všetky Jákobove kmene a ako na začiatku, daj im ich dedičstvo. 11 Zmiluj sa, Pane, nad ľudom, ktorý nesie tvoje meno, nad Izraelom, ktorého si nazval prvorodeným. 12 Zľutuj sa nad svojím svätým mestom, nad Jeruzalemom, miestom, kde prebývaš. 13 Naplň Sion chválami tvojich úžasných činov a svoj ľud tvojou slávou. 14 Vydaj svedectvo v prospech tých, čo si stvoril na začiatku, a uskutočni proroctvá vyslovené v tvojom mene. 15 Odmeň tých, čo čakajú na teba, aby sa potvrdila dôveryhodnosť tvojich prorokov. 16 Vypočuj, Pane, modlitby tých, čo ťa prosia, podľa slov požehnania, ktoré vyriekol Áron nad tvojím ľudom. 17 Tak všetci ľudia na zemi poznajú, že ty, Boh vekov, si Pán. 18 Žalúdok strávi rôzne jedlo, niektoré jedlo však chutí lepšie ako iné. 19 Ako ústa poznávajú chuť jedál z diviny, tak rozumné srdce pozná lživé slová. 20 Ľstivé srdce spôsobuje zármutok, ale skúsený človek mu vie odolať. 21 Žena prijíma za muža kohokoľvek, niektoré dievča je však lepšie než druhé. 22 Krása ženy rozjasňuje tvár a prevyšuje každú inú túžbu človeka. 23 Ak má na jazyku láskavosť a prívetivosť, jej muž je najšťastnejší z ľudských synov. 24 Kto získa ženu, vlastní prvé z dobier, získava pre seba pomoc a stĺp, o ktorý sa môže oprieť. 25 Kde nie je ohrada, tam sa majetok rozkradne, kde niet ženy, tam bude muž blúdiť a nariekať. 26 Veď ako nikto nebude dôverovať ozbrojenému zbojníkovi, ktorý lieta z mesta do mesta, 27 tak nebude dôverovať ani človeku, čo nemá vlastné hniezdo a nocuje tam, kde ho zastihne súmrak.

Sir 36, 1-27

Sir 36,1 - Z dôvery, ktorú kladie Sir v Božiu spravodlivosť, vyviera aj jeho modlitba za národ.

Sir 36,4-5 - Ako sa Božia svätosť a spravodlivosť ukázala vtedy, keď svoj národ musel potrestať, tak nech teraz ukáže Boh, že je Pánom aj nad pohanmi.

Sir 36,13 - Mnohí proroci predpovedali, že Pán zhromaždí svoj ľud, porov. Iz 40,11; Jer 3,18; Ez 36,9; Am 9,14; Mich 7,14 n. a i.

Sir 36,23 - U Židov si dievča nevolilo svojho manžela, ale ženícha jej vybral otec. Mladík mal slobodnejšiu voľbu pri výbere budúcej manželky.

Sir 36,28 - Verš v hebrejskom je jasnejší:"Ktože dôveruje tlupe ozbrojených (lupičov),ktorá sa od mesta k mestu ženie?Tak nikto nedôveruje mužovi, ktorý nemá hniezdaa nocúva tam, kdekoľvek sa nad ním zotmie."