výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 12, 1-18

1 Ak preukazuješ dobro, uváž, komu to robíš, a za svoju dobrotu sa dožiješ vďaky. 2 Preukazuj dobro zbožnému a dostaneš odmenu, ak nie od neho, tak od Najvyššieho. 3 Nedočká sa dobrého, kto zotrváva v zlom, ani ten, kto nepreukazuje milosrdenstvo. 4 Dávaj zbožnému, ale neujímaj sa hriešnika. 5 Preukazuj dobro poníženému, ale nedávaj bezbožnému, odopri mu i chlieb, nedaj mu ho, aby tak nad tebou nezískal vládu. Postihne ťa totiž dvojnásobné zlo za všetko dobro, čo si mu preukázal. 6 Veď aj Najvyšší nenávidí hriešnikov a bezbožných spravodlivo potrestá. 7 Dávaj dobrému, ale neujímaj sa hriešnika. 8 V dobrom položení nemusíš hľadať priateľa, no v zlom sa nepriateľ nebude skrývať. 9 Keď sa človeku vodí dobre, jeho nepriatelia smútia, ak sa mu zle vodí, ešte aj priateľ sa mu vyhýba. 10 Nikdy never svojmu nepriateľovi: lebo ako hrdza ničí kov, taká je jeho zloba. 11 Ak sa aj pokorí a bude sa hrbiť, dávaj si pozor a varuj sa ho, správaj sa voči nemu ako ten, čo čistí kovové zrkadlo, a spoznáš, že neprestáva hrdzavieť. 12 Nestavaj ho vedľa seba, aby ťa nezvalil a nepostavil sa na tvoje miesto. Neusádzaj ho po pravici, aby sa neusiloval obsadiť tvoje kreslo. Nakoniec pochopíš moje slová a moje reči ťa bodnú pri srdci. 13 Kto ľutuje zaklínača, keď ho uštipne had, i všetkých tých, čo sa prismelo blížia k šelmám? 14 Tak sa bude vodiť tomu, kto sa spolčuje s hriešnikom a zapletá sa do jeho hriechov. 15 Zostane s tebou nejaký čas, ale keď zakolíšeš, nevydrží pri tebe. 16 Nepriateľ má sladké pery, ale v srdci zamýšľa sotiť ťa do jamy. Z očí bude roniť slzy, ale keď nájde príležitosť, bude sa nenásytne spíjať krvou. 17 Ak ťa stihne nešťastie, nájdeš ho tam ako prvého, predstierajúc pomoc, podrazí ti nohy. 18 Bude pokyvovať hlavou a mädliť si ruky, bude ťa pošepky ohovárať a odhalí svoju pravú tvár.

Sir 12, 1-18

Sir 12,3 - Podľa hebrejského by verš znel:"Niet odmeny pre toho, kto hriešnych občerstvuje,a taký človek nemôže nadobudnúť nijakej zásluhy."Je to nedokonalá mravouka, aká zodpovedala nižšej mravnej úrovni Starého zákona. Kresťanskú náuku pozri Mt 5,44.

Sir 12,9 - V hebrejskom je to trochu zmenené:"Ak sa niekomu dobre vodí,i nepriateľ sa mu prihlási za priateľa."

Sir 12,11 - V gréckom texte sa nám zachovalo takéto pokračovanie myšlienky:"Chovaj sa k nemu ako ten, kto utiera zrkadlo,a poznáš, že neprestane hrdzavieť." Kedysi miesto zrkadla užívali vyleštený kov. Zmysel je: Nespúšťaj ho z očí.

Sir 12,18-19 - Niekdajší tvoj priateľ nezahanbí sa, keď sa dostaví prvý k tvojej skaze, aby sa ti vysmial a aby ťa potupoval. – "Šuškať" vo význame: zlorečiť, preklínať.