výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 34, 1-26

1 Prázdne a klamné nádeje sú pre nerozumného muža a sny dávajú krídla nemúdrym. 2 Ako ten, čo chytá tiene a naháňa vietor, je človek, čo lipne na snoch. 3 Videnie v snoch je ako odraz v zrkadle, oproti skutočnej tvári stojí klamná podoba tváre. 4 Čo čisté môže vzísť z nečistého, čo pravdivé zo lži? 5 Veštenie, hádanie z letu vtákov a sny nestoja za nič, sú ako preludy, ktoré vidí žena v pôrodných bolestiach; 6 ak nie sú zoslané od Najvyššieho ako varovanie, neoddávaj im svoje srdce. 7 Lebo sny už zviedli mnohých a stroskotali tí, čo do nich skladali nádej. 8 Zákon sa naplní bez takéhoto klamstva a múdrosť vo verných ústach je dokonalosťou. 9 Kto mnoho cestoval, veľa vie, kto mnoho skúsil, rozpráva rozumne. 10 Kto nič neskúsil, málo vie, ale scestovaný oplýva šikovnosťou. 11 Mnoho som videl na svojich cestách a pochopil som viac vecí, ako dokážem vyrozprávať. 12 Viac ráz som sa dostal do smrteľného nebezpečenstva, ale zachránil som sa vďaka týmto skúsenostiam. 13 Duch tých, čo sa boja Pána, bude žiť, lebo ich nádej sa upiera na Záchrancu. 14 Ten, kto sa bojí Pána, nemusí mať z ničoho strach, nič ho nevyľaká, lebo jeho nádejou je Pán. 15 Šťastná je duša toho, kto sa bojí Pána. Veď koho by sa pridŕžal? V kom by mal oporu? 16 Pánove oči hľadia na tých, čo ho milujú: on je ich mocná záštita a silná opora, skrýša pred horúčavou, skrýša pred poludňajšou páľavou, on ich ochráni pred potknutím a pomôže, aby nepadli. 17 On dvíha ich dušu a rozjasňuje oči, prináša uzdravenie, dáva im život a požehnanie. 18 Obeta z nespravodlivo nadobudnutej veci je poškvrnená; dary bezbožných nenájdu zaľúbenie. 19 Najvyššiemu sa nepáčia dary bezbožníkov a napriek množstvu obiet im hriechy neodpúšťa. 20 Kto prinesie obetu z toho, o čo obral chudobných, je ako človek, ktorý zabíja syna pred očami otca. 21 Žobrácky chlieb je živobytím chudobných, kto im ho berie, je vrah. 22 Blížneho vraždí ten, čo mu odníma obživu, a krv prelieva, kto zadržiava mzdu nádenníka. 23 Ak jeden stavia a druhý búra, čo viac získali než námahu? 24 Ak sa jeden modlí a druhý preklína, čí hlas vypočuje Vládca? 25 Ak sa niekto dotkne mŕtveho a očistí sa kúpeľom, no potom sa mŕtveho znova dotkne, aký úžitok má z toho, že sa okúpal? 26 Tak sa správa človek, ktorý sa postí pre svoje hriechy, no potom ide a robí to isté. Kto vypočuje jeho modlitbu? Čo mu osoží, že sa pokoril?

Sir 34, 1-26

Sir 34,6 - Niektoré sny a videnia sú skutočne od Pána (Gn 20,3; 37,5; 41,1; Nm 12,6; 1 Sam 28,6). O takých videniach a snoch treba ináč súdiť.

Sir 34,16 - Porov. Ž 23,4.

Sir 34,21 - Kto nespravodlivou cestou nadobudne majetok a nazdával by sa, že keď bude z neho obetovať Bohu, tým si ho azda uzmieri, veľmi sa mýli.