výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 40, 1-30

1 Pre každého človeka bola stvorená veľká námaha a ťažké jarmo pre Adamove deti, a to odo dňa, keď vyjdú z lona svojej matky, až do dňa návratu do lona matky všetkých. 2 Trápia ich vlastné myšlienky a strach v srdci, uvažovanie o tom, že ich čaká smrť. 3 Každého — od toho, kto sedí v sláve na tróne, až po toho, kto je ponížený v prachu a popole, 4 od toho, kto nosí purpur a korunu, až po toho, kto sa oblieka do drsného plátna, trápi hnev, závisť, nepokoj a neistota, strach zo smrti, zvady a spory. 5 V čase odpočinku na lôžku nočný spánok len mení podobu jeho starostí. 6 Odpočinie si iba trochu, takmer vôbec, aj vo sne ho umára to isté, čo za jasného dňa: zmietajú ním vidiny vlastnej mysle, je ako človek, čo práve unikol z bojiska. 7 Keď sa mu zdá, že je v krajnej tiesni, precitne a čuduje sa, že sa bál bez príčiny. 8 Každého tvora, od človeka až po zviera, ale hriešnika sedemnásobne viac stíha: 9 smrť a krv, svár a meč, pohromy a hladomor, pustošenie a bič — 10 to všetko bolo ustanovené kvôli nespravodlivým, oni sa stali príčinou potopy. 11 Všetko, čo je zo zeme, vracia sa do zeme, a čo je z vôd, ide späť do mora. 12 Každý úplatok a nespravodlivosť vezme skazu, ale vernosť bude trvať naveky. 13 Bohatstvo nespravodlivých je ako potok, čo vysychá, a ako silné hrmenie, čo doznieva v lejaku. 14 Keď nespravodlivý otvorí ruky, poteší sa, tak tých, čo prestupujú zákon, postihne skaza. 15 Potomkovia bezbožníkov nemajú mnoho ratolestí, sú to nečisté korene na skalnom útese, 16 šachor je pri každom potoku či pri brehu rieky — vytrhajú ho skôr než ostatnú trávu. 17 Dobročinnosť je ako požehnaný raj a skutky milosrdenstva pretrvávajú navždy. 18 Príjemne sa žije tomu, komu stačí, čo má, a kto je pracovitý, ale ešte príjemnejšie tomu, kto nájde poklad. 19 Deti a budovanie mesta uchovajú meno muža, no viac než oboje je bezúhonná žena. 20 Víno a hudba obveseľujú srdce, no viac než oboje je láska k múdrosti. 21 Píšťala a harfa skrášľujú spev, ale väčšmi než oboje účinkuje lahodná reč. 22 Po pôvabe a kráse túži oko, ale väčšmi než po oboch túži po zeleni siatin. 23 Stretnutie s priateľom a spoločníkom býva vítané, ale väčšmi stretnutie ženy s mužom. 24 Bratia a priatelia pomáhajú v čase tvŕdze, ale dobročinnosť zachraňuje viac než jedni i druhí. 25 Zlato a striebro upevňujú postavenie, ale viac než oboje je dobrá rada. 26 Majetok a moc zvyšujú sebavedomie, ale ešte väčšmi než oboje bázeň pred Pánom. Bázeň pred Pánom nie je na ujmu, kto ju má, nemusí sa zháňať za pomocou. 27 Bázeň pred Pánom je ako požehnaný raj, Pán ho pokryl slávou nad každú slávu. 28 Dieťa moje! Neži životom žobráka; lepšie je zomrieť ako žobrať. 29 Muž, ktorý uprene hľadí na cudzí stôl, nežije skutočný život a cudzími pokrmami si poškvrňuje dušu, ale rozumný a vychovaný muž sa toho stráni. 30 V ústach nehanebníka žobrota chutí sladko, ale v jeho vnútri horí oheň.

Sir 40, 1-30