výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 33, 1-33

1 Kto sa bojí Pána, nestretne ho nič zlé, ak sa aj dostane do pokušenia, Pán ho opäť vyslobodí. 2 Múdry muž nebude nenávidieť zákon, ale kto lásku k nemu predstiera, zmieta sa ako loď vo víchrici. 3 Rozumný muž vloží plnú dôveru do zákona a zákon je pre neho spoľahlivý ako veštba. 4 Priprav si, čo máš povedať, a budú ťa počúvať, pospájaj, čo vieš, a tak odpovedaj. 5 City blázna sú ako koleso voza a jeho uvažovanie ako krútiaca sa os. 6 Priateľ, ktorý sa posmieva, je ako bujný kôň: erdží pod každým, kto na ňom sedí. 7 Prečo vyniká jeden deň nad druhým a pritom svetlo každého dňa roku je zo slnka? 8 Pán ich vo svojej mysli odlíšil, on oddelil jednotlivé obdobia a sviatky. 9 Niektoré z nich vyvýšil a posvätil, niektoré zaradil do počtu všedných dní. 10 Aj všetci ľudia pochádzajú z prachu a zo zeme bol stvorený Adam. 11 Vo svojej veľkej múdrosti Pán ľudí rozdelil a odlíšil ich cesty. 12 Niektorých z nich požehnal a vyvýšil, niektorých posvätil a priviedol do svojej blízkosti, iných zasa preklial a ponížil a zhodil z ich postavenia. 13 Ako hlina v hrnčiarovej ruke, ktorý ju tvaruje, ako uzná za vhodné, tak sú ľudia v ruke toho, ktorý ich stvoril: on im odpláca podľa svojho rozhodnutia. 14 Ako proti zlému stojí dobré, proti smrti stojí život, tak aj proti zbožnému stojí hriešnik. 15 Takto sa pozeraj na všetky diela Najvyššieho: Sú po dve, jedno je protikladom druhého. 16 Ako posledný som sa i ja čulo pustil do práce ako ten, čo paberkuje po oberačoch hrozna, 17 ale s požehnaním Pána som ich dostihol a naplnil svoj lis ako oberač. 18 Všimnite si, že som sa nenamáhal sám pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú vzdelanie. 19 Počúvajte ma, velikáni národa, venujte tomu pozornosť vy, čo vediete zhromaždenia. 20 Ani synovi, ani žene, ani bratovi, ani priateľovi nedaj moc nad sebou, kým žiješ. Svoj majetok neodstúp druhému, aby si oň nežobronil, keď to oľutuješ. 21 Kým žiješ a dýchaš, nikomu na svete neprepusť svoje miesto. 22 Lebo je lepšie, keď deti budú prosiť teba, ako by si ty musel dvíhať oči k rukám svojich synov. 23 Pri každom diele sa ujmi vedenia a ničím nepošpiň svoju povesť. 24 V deň, keď sa budú končiť dni tvojho života, v čase svojho skonu rozdaj dedičstvo. 25 Krm, palica a bremená patria oslovi, chlieb, disciplína a robota otrokovi. 26 Zamestnaj otroka a budeš mať pokoj, ak mu uvoľníš ruky, bude hľadať slobodu. 27 Jarmo a remeň ohnú šiju, palica a bitka zlovoľného otroka. 28 Zapriahni ho do práce, aby nezaháľal, lebo záhaľčivosť učí všelijakému zlu. 29 Postav ho do roboty, ako sa naň patrí, a keby neposlúchal, zaťaž mu nohy okovami. 30 Pri nikom však nezabúdaj na mieru a nerob nič proti právu. 31 Ak máš otroka, nech je ako ty, lebo si ho nadobudol za cenu krvi. 32 Ak máš otroka, zaobchádzaj s ním ako s bratom, lebo ho budeš potrebovať ako vlastný život. 33 Ak s ním budeš zle zaobchádzať, zdvihne sa a utečie. Na ktorej ceste ho budeš hľadať?

Sir 33, 1-33

Sir 33,12 - Sir má na mysli najmä svoj národ a v Izraeli pokolenie Léviho. – Prekliati boli Kanaánci, ktorí museli ustúpiť Izraelitom.

Sir 33,16-17 - Sirachovec hovorí o sebe skromne. Pred ním už mnohí napísali knihy plné múdrosti. Jeho úsilie Boh požehnal. Lebo kniha sa mu rozrástla a podáva bohato zoskupenú náuku.

Sir 33,25 - Ale Sir odporúča ľudské zachádzanie s otrokom (porov. v. 31–32).