výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 30, 1-25

1 Kto má rád svojho syna, má stále poruke trstenicu, aby sa neskôr dožil radosti z neho. 2 Kto vychováva svojho syna, bude sa tešiť z jeho úspechu a bude sa ním chváliť medzi známymi. 3 Kto vyučuje svojho syna, vzbudí závisť nepriateľa, ale sám bude žiariť radosťou pred priateľmi. 4 Ak jeho otec skoná, akoby nezomrel, veď po sebe zanechal sebe podobného syna. 5 Za svojho života sa tešil, kedykoľvek ho videl, a ani pri svojom skone nepocítil zármutok. 6 Nepriateľom zanechal pomstiteľa, ale priateľom zanechal toho, čo sa odvďačuje za priazeň. 7 Kto rozmaznáva syna, obväzuje mu každú boľačku a pri každom zjajknutí sa mu rozbúši srdce. 8 Neskrotený kôň sa stáva neovládateľným a samopašný syn sa správa svojhlavo. 9 Maznaj sa s dieťaťom a sklame ťa, pohrávaj sa s ním a zarmúti ťa. 10 Keď sa ono smeje, ty sa nesmej, aby si s ním nemusel aj bedákať a napokon škrípať zubami. 11 Nedaj mu v mladosti voľnosť, 12 udri ho cez boky, kým je ešte malé, aby sa nestalo zanovitým a neposlušným voči tebe. 13 Vychovávaj si syna a zaoberaj sa ním, aby si nebol zhrozený jeho neslušnosťou. 14 Lepšie je na tom chudobný, ak je stále zdravý a silný, ako neduhmi tela bičovaný boháč. 15 Zdravie a pohoda sú lepšie ako všetko zlato a zdatné telo je lepšie ako nesmierne vlastníctvo. 16 Bohatstvo nie je nad telesné zdravie a radovánky nad radosť srdca. 17 Smrť je lepšia ako trpký život a večný odpočinok ako trvalá chorľavosť. 18 Lahôdky predložené pred zatvorené ústa sú ako pokrmové obety položené na hrob. 19 Aký osoh má modla z obety plodov? Veď nebude ani jesť, ani vôňu nezacíti. Tak je to s tým, koho chorobou stíha Pán. 20 Vidí jedlo očami a vzdychá, ako vzdychá eunuch, ktorý objíma dievča. 21 Nepoddávaj sa zármutku a nesužuj sa pre to, čo zamýšľaš. 22 Radosť srdca je život pre človeka a veselá myseľ predlžuje jeho vek. 23 Dopraj svojej duši, potešuj si srdce a odožeň od seba veľký zármutok, veď zármutok už mnohých zahubil a nie je z neho nijaký úžitok. 24 Závisť a prchkosť zmenšujú počet dní a ustarostenosť vedie k predčasnej starobe. 25 Žiarivá a dobrá nálada pri stolovaní sa postará o chuť pokrmov.

Sir 30, 1-25

Sir 30,18-19 - Veľmi si treba vážiť telesné zdravie, ktoré každého naplňuje spokojnosťou.

Sir 30,27 - Po tomto verši až po hl. 36 v gréckej osnove nastáva v počítaní kapitol zmena. Tak sa pozdáva, že poradie latinskej Biblie je správnejšie, a preto sa jej všetci pridŕžajú.