výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 20, 1-31

1 Niektoré pokarhanie neprichádza v pravej chvíli, ale rozumný je ten, čo mlčí. 2 Lepšie je pokarhať ako dusiť v sebe hnev. 3 Kto sa prizná k činu, uchráni sa pred znevážením. 4 Kto chce násilím presadiť právo, podobá sa na eunucha, ktorý túži devu pripraviť o panenstvo. 5 Niekto mlčí a pokladajú ho za múdreho, iného nenávidia, pretože má veľa rečí. 6 Niekto mlčí, lebo nemá čo povedať, iný mlčí, lebo pozná príhodný čas. 7 Múdry človek bude mlčať až do príhodnej chvíle, ale nerozumný táraj na vhodný čas nedbá. 8 Kto hromadí slová, znepáči sa, a kto zneužíva moc, toho znenávidia. 9 Niekto zakúsi úspech v nešťastí a niekomu je zisk na škodu. 10 Je i dar, ktorý ti nebude na osoh, a je aj dar, ktorý treba dvojnásobne splatiť. 11 Niektoré pokorenie pochádza z dychtivosti po sláve, niekto však z pokorenia pozdvihne hlavu. 12 Niekto kupuje mnoho za málo, niekto za to isté platí sedemnásobok. 13 Múdry si získa obľubu slovami, ale bláznove lichôtky budú vyliate ako splašky. 14 Dar od nemúdreho ti nebude na osoh, lebo on zaň čaká omnoho viac; 15 málo dá, ale neprestáva o tom hovoriť, otvára si ústa ako jarmočný vyvolávač. Dnes požičia a zajtra to žiada späť; taký človek je odporný. 16 Taký blázon potom povie: Nemám priateľa, niet vďaky za moje dobro. 17 Vraj ešte aj tí, čo jedia chlieb, majú podlý jazyk. Koľko ráz a koľkí ho vysmejú? 18 Lepšie je pošmyknutie na dlažbe ako pošmyknutie v reči. Tak rýchlo príde aj pád zlých. 19 Nepríjemný človek je ako nepríhodná reč: stále ho omieľajú ústa nevychovancov. 20 Krásny výrok z úst blázna bude na posmech, veď ho určite nepovie v pravej chvíli. 21 Niekomu zabraňuje hrešiť jeho núdza; toho pri odpočinku nebudú trápiť výčitky. 22 Niekto si nivočí dušu len preto, že sa ostýcha, a zničí si ju, pretože berie ohľad na nerozumného. 23 Niekto dáva sľuby priateľovi z ostychu, čím si v ňom zbytočne získa nepriateľa. 24 Lož je hanebná škvrna na človeku, neustále sa nachádza v ústach nevychovancov. 25 Lepší je zlodej ako ten, čo neprestajne klame, záhuba bude však údelom oboch. 26 Zlozvyk klamať je pre človeka potupou a táto hanba zostáva na ňom. 27 Múdry sa presadí svojimi slovami a rozumný človek sa bude páčiť skutočným velikánom. 28 Kto obrába svoju roľu, vysoko si nakopí snopy, a kto sa páči velikánom, získa odpustenie krivdy. 29 Hostenie a dary zaslepujú aj oči múdrych, sú ako náhubok — zahatajú obvinenia. 30 Ak je múdrosť utajená a poklad ukrytý, aký je úžitok z jedného i z druhého? 31 Viac je hoden človek, ktorý skrýva svoje bláznovstvo, ako človek, ktorý skrýva svoju múdrosť.

Sir 20, 1-31

Sir 20,1 - V gréckom texte:"Kto sa prizná, ušetrí si mnohú škodu."

Sir 20,31 - "Sudcovia" sú tu podľa gréckeho: mudrci (ľudia pevného, čestného charakteru).