výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 31, 1-31

1 Nespavosť pre bohatstvo nivočí telo a ustarostenosť oň odoberá telu spánok. 2 Bdejúca starosť zaháňa driemoty a ťažká choroba prebúdza zo spánku. 3 Boháč sa veľa natrápi hromadením majetku, a len čo prestane, naplno si užíva radovánky. 4 Chudobný sa veľa natrápi s úbohým živobytím a len čo prestane, stáva sa bedárom. 5 Kto miluje zlato, nebude pokladaný za spravodlivého, a kto sa ženie za ziskami, poblúdi. 6 Mnohých kvôli zlatu stihol pád a stali sa svedkami vlastnej záhuby. 7 Zlato je pascou svojich ctiteľov a každý nerozumný sa do nej chytí. 8 Šťastný je boháč, čo zostane bezúhonný a nepachtí po zlate. 9 Kto je ten človek? Nech mu zablahoželáme, veď je to hotový zázrak medzi ľuďmi. 10 Kto podstúpil skúšku zlatom a obstál v nej dokonale, ten sa tým bude smieť honosiť. Kto mohol urobiť priestupok a neurobil, kto mohol spáchať zlo a nespáchal, 11 ten si upevní svoj majetok a v zhromaždení sa bude hovoriť o jeho milosrdných skutkoch. 12 Zasadol si k bohatému stolu? Neotváraj pri ňom pahltne ústa a nehovor: Je na ňom toho toľko! 13 Pamätaj, že závistlivé oko je hotové nešťastie. Čo je medzi stvorenými vecami horšie než také oko? Preto roní slzy pri každej príležitosti. 14 Nevystieraj ruku za tým, na čo niekto hľadí, aby si sa s ním nezrazil v mise. 15 Z vlastnej skúsenosti odhadni úmysly svojho blížneho a zváž každý svoj počin. 16 Čo ti predložia, to jedz ako človek a nehlc, aby si neupadol do opovrhnutia. 17 Prestaň prvý, veď si vychovaný, a neprejedaj sa, aby si nevzbudil pohoršenie. 18 Ak sedíš za stolom vo väčšej spoločnosti, nenačahuj ruku ako prvý. 19 Ako málo stačí vychovanému človeku! Ten na svojom lôžku nedychčí. 20 Zdravý spánok má, kto jedáva s mierou, vstáva zavčasu so sviežou mysľou. Ťažoba, nespavosť, vracanie a kolika trápia nenásytníka. 21 Ak ťa ale nútia jesť primnoho, vstaň, obďaleč sa vyvracaj a tak si uľav. 22 Dieťa moje, počúvni ma a neznevažuj ma, nakoniec pochopíš moje slová. Vo všetkom svojom konaní zachovaj striedmosť, a nestretne ťa nijaká choroba. 23 Vzornému hostiteľovi budú dobrorečiť pery a svedectvo o jeho žičlivosti bude hodnoverné. 24 Na skúpeho hostiteľa bude šomrať celé mesto a svedectvo o jeho skúposti bude výstižné. 25 Nerob hrdinu v pití vína, lebo víno už mnohých zahubilo. 26 Ako pec skúša zakalené železo, tak víno pri hádke skúša srdcia namyslených. 27 Víno — pokiaľ ho pije človek s mierou — je pre ľudí priam ako život. Aký je to život, keď chýba víno? Bolo stvorené na obveselenie ľudí. 28 Víno, ak sa pije vo vhodnej chvíli a striedmo, je plesaním srdca a potešením pre dušu. 29 Víno spôsobuje zatrpknutosť duše, keď sa ho priveľa pije, vedie k urážkam a pomstychtivosti. 30 Nemierne pitie znásobuje podráždenosť pochabého človeka na jeho škodu, uberá mu sily a spôsobuje rany. 31 Na posedení pri víne nekarhaj svojho blížneho a neznevažuj ho, keď je veselý; nenadávaj mu a netráp ho vymáhaním dlžoby.

Sir 31, 1-31

Sir 31,9 - Porov. Zachej, Lk 19,1–10.

Sir 31,17 - Podľa hebrejského lepšie sa preloží takto: "aby si sa s ním nezrazil v mise".