výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 38, 1-34

1 Lekárovi preukazuj úctu, aká mu patrí pre jeho dôležitosť; veď i jeho stvoril Pán. 2 Umenie liečiť totiž pochádza od Najvyššieho a od kráľa dostáva lekár dar. 3 Vedomosti lekára zvyšujú jeho vážnosť a mocnári ho budú obdivovať. 4 Pán stvoril liečivé byliny vychádzajúce zo zeme a rozumný muž nimi nepohŕda. 5 Neosladla vari voda od dreva, aby sa ukázala Pánova moc? 6 Sám Pán dal ľuďom poznanie, aby ho oslavovali pre jeho zázračné diela. 7 Nimi lieči a zmierňuje utrpenie človeka; z nich mastičkár namieša liek. 8 Pánove diela neprestanú, od neho sa šíri pokoj po celej zemi. 9 Dieťa moje, keď ochorieš, neber to na ľahkú váhu, ale modli sa k Pánovi a on ťa uzdraví. 10 Odvráť sa od svojich chýb a naprav konanie svojich rúk, srdce si očisti od každého hriechu. 11 Prines obetu ľúbeznej vône i obetu na pripomienku z jemnej múky, polej ju olejom — podľa svojich možností. 12 Aj lekárovi daj príležitosť, veď aj jeho stvoril Pán; nech nie je ďaleko od teba, veď ho potrebuješ. 13 Sú okolnosti, keď je uzdravenie v ich rukách. 14 Veď aj oni sa budú modliť k Pánovi, aby sa im podarilo ukončiť chorobu a vyliečiť chorého v prospech života. 15 Kto hreší proti svojmu Stvoriteľovi, kiež padne do rúk lekára. 16 Dieťa moje, nad mŕtvym prelievaj slzy a začni žalospev ako ten, kto veľmi trpí. Jeho telo zaviň náležitým spôsobom a nezanedbávaj jeho hrob. 17 Trpko plač a rozplývaj sa v horúcich slzách, drž smútok nad ním podľa jeho hodnosti, a to jeden alebo dva dni kvôli rečiam, no potom sa daj potešiť vo svojej bolesti. 18 Lebo zármutok vedie k smrti a zármutok srdca podkopáva silu. 19 Počas pohromy trvá smútok a životu bedára sa vzpiera jeho srdce. 20 Nevydávaj si srdce napospas zármutku, odlož ho a maj na pamäti koniec. 21 Nezabúdaj: Niet návratu. Nebohému nepomôžeš a sebe narobíš zle. 22 Pamätaj, že jeho údel bude raz aj tvojím. Včera mne, dnes tebe. 23 Keď mŕtvy spočinie v hrobe, upokoj spomienky na neho, utíš svoj zármutok nad ním, keď už jeho duch odišiel. 24 Múdrosť zákonníka sa rodí v hodinách pokoja. Kto nie je veľmi zaťažený prácou, môže získavať múdrosť. 25 Ako môže získavať múdrosť ten, kto drží pluh a hrdo narába bičom, poháňa voly, život trávi prácou s nimi a jeho reč sa krúti iba okolo býčkov? 26 Srdcom sa upriamuje na oranie brázd a nespáva kvôli kŕmeniu jalovíc. 27 Tak je to aj s každým tesárom a staviteľom: tí trávia v práci dni aj noci. Tí, čo ryjú obrazy do pečatí, trpezlivo tvoria nové vzory; srdcom sa usilujú o verné zobrazenie a nespávajú, len aby zavŕšili svoje dielo. 28 Práve tak aj kováč, ktorý sedí blízko nákovy a všetku pozornosť venuje práci so železom: od páľavy ohňa mu chradne telo, musí zápasiť s horúcou vyhňou, buchot kladiva mu ohlušuje uši a oči upiera na vzor výrobku. Dôvtip sústreďuje na dokončenie svojich diel a nespáva, len aby ich dokonale vyzdobil. 29 Takisto aj hrnčiar, ktorý sedí pri svojom diele nohami krúti hrnčiarsky kruh: neprestajne sa umára starosťami, či sa mu dielo podarí a koľko toho vyrobí. 30 Rukou formuje hlinu a nohami zdoláva jej tuhosť, usilovne rozmýšľa nad dokonalou glazúrou a na úkor spánku čistí pec. 31 Všetci títo sa spoliehajú na vlastné ruky a každý je zručný vo svojom remesle. 32 Bez nich sa nedá založiť mesto, nik sa doň neprisťahuje ani ho nenavštívi. 33 Napriek tomu sa ich nebudú na nič pýtať v rade ľudu a v zhromaždení nedosiahnu vynikajúce postavenie; nebudú sedieť na sudcovskom stolci a nebudú rozmýšľať o právnych ustanoveniach. 34 Neprejavia ani vzdelanie, ani znalosť práva; nebudú sa zaoberať múdrymi výrokmi, no zabezpečujú chod tohto sveta a ich modlitba sa zameriava na remeselnícku prácu.

Sir 38, 1-34

Sir 38,5 - Porov. Ex 15,23 n.

Sir 38,15 - Nemoc je niekedy trestom za hriechy (Lv 26; Jn 5,14). Kto sa nechráni hriechu, upadne do choroby, a tak lekári majú s ním do činenia.

Sir 38,18-19 - Nemáme sa oddávať príliš veľkému zármutku. Treba hľadať uspokojenie nad svojím zármutkom.

Sir 38,28-34 - Sir uvádza niektoré remeslá, ktorých prevádzanie nedávalo remeselníkovi ani len možnosť, aby sa čo len zamyslel aj na iné veci.