výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 22, 1-27

1 Lenivec sa podobá zašpinenému kameňu, každý si odpľuje nad jeho odpornosťou. 2 Lenivec sa podobá kope hnoja a každý, kto ho zodvihne, zatrasie rukou. 3 Pre otca je hanba mať nevychovaného syna, ak je však taká dcéra, je to škoda-preškoda. 4 Rozvážna dcéra získa muža ako dobré dedičstvo, no nehanebnica je na zármutok tomu, čo ju splodil. 5 Drzá dcéra je hanbou pre otca i muža, obaja ňou pohrdnú. 6 Poúčanie v nevhodnej chvíli je ako hudba v čase smútku, ale palica a prísnosť sú v každom čase múdre. 7 Deti, ktoré vedú dobrý život a majú čo jesť, dávajú zabudnúť na nízky pôvod vlastných rodičov. 8 Deti, ktoré sa správajú pyšne, pohŕdavo a nevychovane, poškvrňujú urodzenosť vlastnej rodiny. 9 Kto vyučuje blázna, zliepa črepy, budí spiaceho z hlbokého spánku. 10 Kto vysvetľuje niečo bláznovi, vysvetľuje neprebudenému, lebo ten sa po všetkom ešte spýta: O čo vlastne ide? 11 Nariekaj nad mŕtvym, lebo mu zhaslo svetlo, nariekaj nad bláznom, lebo mu vyhasol rozum. Neplač tak trpko nad mŕtvym, veď našiel odpočinutie, zato život hlupáka je horší ako smrť. 12 Nad mŕtvym sa plače sedem dní, ale nad bláznom a bezbožným denne po celý jeho život. 13 Nehovor veľa s nerozumným a k nemúdremu ani nepristupuj: Stráň sa ho, aby si nemal ťažkosti a aby si sa nepoškvrnil, keď bude zo seba striasať špinu. Vyhni sa mu a nájdeš upokojenie, ani škodu neutrpíš pre jeho neuváženosti. 14 Čo ťaží viac ako olovo? Má to jediné meno: Blázon. 15 Piesok, soľ i kus železa sú ľahšie bremená ako nerozumný človek. 16 Pevne pospájané drevené trámy budovy sa neuvoľnia ani pri zemetrasení: rovnako srdce upevnené v zrelých úvahách sa nepreľakne v rozhodujúcej chvíli. 17 Pevné srdce je vďaka rozumnému premýšľaniu ako krásna hladká omietka na stene. 18 Ako ploty na výšine nevydržia nápor vetra, tak ani srdce ustráchané bláznivými predstavami nevydrží nijaký nával strachu. 19 Kto bodne do oka, vyvolá slzy, kto bodne do srdca, odhalí jeho pocity. 20 Kto hodí kameňom do vtákov, rozoženie ich, kto vyhreší priateľa, ruší priateľstvo. 21 Ak vytasíš meč na priateľa, nestrácaj nádej, lebo ešte jestvuje cesta späť. 22 Ak si proti priateľovi otvoril ústa, neboj sa, lebo ešte jestvuje zmierenie. Ale pred potupovaním, pýchou, prezrádzaním tajomstiev a pred zraňujúcou zákernosťou ujde každý priateľ. 23 Získaj si dôveru blížneho v jeho chudobe, aby si spolu s ním mal hojnosť, keď sa mu bude dobre vodiť. Vytrvaj pri ňom v čase súženia, aby si mal spolu s ním podiel na jeho dedičstve. 24 Skôr ako vzbĺkne oheň, pec dymí a čmudí skôr ako sa preleje krv, sypú sa nadávky. 25 Nebudem sa hanbiť, že chránim priateľa, a neskryjem sa, keď sa s ním mám stretnúť. 26 Keby sa mi kvôli nemu prihodilo niečo zlé, tak každý, kto to počuje, bude sa ho strániť. 27 Kto dá stráž pred moje ústa a na moje pery pevnú pečať, aby ma uchránili pred pádom a môj jazyk ma nezničil?

Sir 22, 1-27

Sir 22,1 - V gréckom texte verš znie:"K pokalenému kameňu prirovnávajú leňocha,a každý prská nad jeho ošklivosťou."

Sir 22,2 - V gréckom znie verš takto:"Lenivého možno prirovnať k lajnu,lebo každý, kto by takú vec zdvihol, otrepáva si ruky."

Sir 22,14 - Podľa sýrskeho:"Nechoď spolu s prasaťom,aby ťa nepošpinilo, keď sa začne otriasať."

Sir 22,20 - Podľa gréckeho:"Srdce, ktoré sa opiera o premyslený úmysel,je ako piesková omietka na hladkej stene."Omietkou nadobúda stena ochrany a pevnosti.