výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 8, 1-19

1 Neškriep sa s mocným človekom, aby si mu nepadol do rúk. 2 Nehádaj sa s bohatým človekom, aby proti tebe nepostavil svoj vplyv: veď zlato už zničilo mnohých, ba pokrivilo aj srdcia kráľov. 3 Neškriep sa s bohatým človekom, aby si neprikladal drevo na jeho oheň. 4 Nebav sa s grobianom, aby tvoji predkovia neboli zhanobení. 5 Neposmievaj sa človeku, ktorý sa kajá zo svojho hriechu: pamätaj, že všetci si zaslúžime trest. 6 Neznevažuj človeka zato, že je starý, veď aj niektorí z nás zostarnú. 7 Neteš sa, keď niekto zomrie: pamätaj, že zomrieme všetci. 8 Nepohŕdaj rozhovormi múdrych, ale zaoberaj sa ich výrokmi, lebo od nich získaš vzdelanie a naučíš sa konať služby veľmožom. 9 Nestráň sa rozhovorov starcov, veď aj oni sa učili od svojich otcov: od nich sa naučíš rozumnosti a v prípade potreby budeš vedieť odpovedať. 10 Nedúchaj do pahreby hriešnika, aby si nezhorel v plameni jeho ohňa. 11 Nedaj sa vyprovokovať bezočivcom, aby si sa pre slová vlastných úst nechytil do pasce. 12 Nepožičiavaj tomu, čo je mocnejší ako ty: ak požičiaš, pokladaj svoje peniaze za stratené. 13 Nezaručuj sa nad svoje možnosti: ak si sa zaručil, rátaj s tým, že budeš musieť platiť. 14 Nesúď sa so sudcom, lebo vzhľadom na jeho postavenie mu na súde dajú za pravdu. 15 Nedávaj sa na cestu s dobrodruhom, aby ťa nepriviedol do ťažkostí, lebo on si bude robiť podľa svojej vôle a pre jeho nerozumnosť zahynieš spolu s ním. 16 Nepúšťaj sa do sporu s prchkým človekom a nechoď s ním cez pustatinu, lebo v jeho očiach krv neznamená nič a vrhne sa na teba tam, kde niet pomoci. 17 Neraď sa s bláznom, lebo nie je schopný udržať v tajnosti ani slovo. 18 Pred cudzincom nerob nič, čo má byť skryté, lebo nevieš, čo z toho vznikne. 19 Neotváraj si srdce pred každým človekom; nečakaj, že ti za to bude vďačný.

Sir 8, 1-19

Sir 8,2 - Upozorňuje na opatrnosť v spore s boháčom, ktorý mohol aj kráľovských sudcov podplatiť.

Sir 8,17 - Lepšie má grécke znenie: "Nepúšťaj sa do hádky so sudcom, lebo súd rozhodne v prospech neho podľa vážnosti jeho."