výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 9, 1-18

1 Nežiarli na svoju milovanú manželku, aby si nezvykla robiť ti zle. 2 Nevydávaj sa žene napospas, aby ti neprerástla cez hlavu. 3 Nestretávaj sa so ženou ľahkých mravov, aby si nepadol do jej osídel. 4 Nezdržiavaj sa v spoločnosti speváčky, aby si sa nedal opantať jej zvodnými posunkami. 5 Neupieraj svoj zrak na pannu, aby ťa nestihlo pohoršenie a trest spolu s ňou. 6 Nedávaj sa napospas prostitútkam, aby si nestratil svoje dedičstvo. 7 Nepokukuj okolo seba, keď ideš po uliciach mesta, a netúlaj sa po jeho pustých kútoch. 8 Odvráť oči od driečnej ženy a neskúmaj pohľadom cudziu krásu. Krásou ženy sa mnohí dali zviesť, veď ňou sa rozpaľuje ľúbostná vášeň ako oheň. 9 Nikdy nesedávaj pri stole s vydatou ženou a nehoduj s ňou pri víne, aby sa tvoje srdce nepriklonilo k nej a tvoj duch neskĺzol do záhuby. 10 Neopúšťaj starého priateľa, lebo nový sa mu nevyrovná: nový priateľ — nové víno, ak zostarne, budeš ho piť s potešením. 11 Nezáviď hriešnikovi slávu: veď nevieš, aká pohroma ho čaká. 12 Nemaj záľubu v záľubách bezbožníkov, pamätaj, že ich ešte zaživa stihne spravodlivý trest. 13 Ďaleko sa drž od človeka, ktorý má moc zabíjať, a nebudeš sa musieť báť. Ak sa aj musíš s ním stretnúť, vyvaruj sa každého chybného kroku, aby ťa nepripravil o život. Vedz, že kráčaš pomedzi osídla a že chodíš po mestských hradbách. 14 Rešpektuj blížnych, ako len môžeš, ale iba s múdrymi sa raď. 15 Venuj sa rozhovorom s rozumnými a všetky tvoje reči nech sa vzťahujú na zákon Najvyššieho. 16 Spolustolujúcimi nech sú ti spravodliví muži a tvojou chválou nech je bázeň pred Pánom. 17 Vďaka zručnosti remeselníkov získa dielo chválu a múdry vodca ľudu ju získa vďaka svojim slovám. 18 Postrachom vlastného mesta je táravý človek a unáhleného v reči znenávidia.

Sir 9, 1-18

Sir 9,1 - Zlý príklad manželov je jeho "náuka", ktorú dáva svojej manželke.

Sir 9,20 - Podľa hebrejského verš znie: "Vedz, že medzi osídlami chodíš a že sa prechádzaš po sieti."