výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 9, 1-25

1 Nežiarli na svoju milovanú manželku, aby ti nedokázala, ako veľmi škodí zlá náuka. 2 Nedávaj svojej manželke moc nad sebou, aby neprevýšila tvoju moc a mal by si hanbu. 3 Nevšímaj si chtivej ženy, aby si azda neupadol do jej osídel. 4 S tanečnicou nemaj časté styky, ani nepočúvaj (jej spev), aby si sa azda nezničil pre jej umenie. 5 Na pannu neupieraj svoj zrak, aby si neprišiel k pádu pre jej krásu. 6 Svoju dušu nijako neoddávaj smilniciam, aby si nezničil seba a svoje dedičstvo. 7 Neobzeraj sa po uliciach mesta, ani sa netúlaj po jeho námestiach! 8 Odvráť svoje oko od úhľadnej ženy a nezahľaď sa do cudzej krásy! 9 Pre ženskú krásu už mnohí vyšli navnivoč a hriešna túžba zahorí pritom ako oheň. 10 Každú takú ženu, ktorá smilní, pošliapu ako výkal na ceste. 11 Mnohí, čo obdivovali krásu cudzej ženy, dostali sa do opovrhnutia, lebo rozhovor s ňou rozpaľuje ako oheň. 12 S cudzou ženou si nikdy spolu nesadaj, ani nestoluj s ňou, (ležiac) na pohovke; 13 ani ju nedráždi pri víne, aby sa ti azda nepriklonilo k nej srdce, aby si potom svojou krvou neklesol do záhuby. 14 Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný. 15 Ako nové víno je nový priateľ; až zostarne, budeš ho piť s pôžitkom. 16 Nezáviď hriešnikovi slávu a bohatstvo, lebo nevieš, ako príde na neho pohroma. 17 Nemaj záľubu v neprávostiach násilníkov: máš vedieť, že násilník ani po hrob nenájde obľubu. 18 Vzďaľuj sa od toho; kto má moc zabiť, a nech ti ani na myseľ nepríde báť sa smrti; 19 ak sa však k nemu priblížiš, nedopusť sa ničoho, aby ti azda neodňal život. 20 Uvedomuj si, že si blízky smrti, lebo chodíš akoby medzi osídlami a kráčaš nad zbraňami, ktoré spôsobujú žalosť. 21 Ako len vládzeš, (skúmaj) blížneho, (ináč) sa ho stráň, dohovor sa s takými, ktorí sú múdri a skúsení. 22 Spravodlivých mužov si posaď k hostine, tvoja chvála nech je v bázni pred Bohom! 23 Svojou mysľou premýšľaj o Bohu a všetka tvoja reč nech sa riadi Božími príkazmi! 24 Pre (zručnú) umelcovu ruku dostane sa dielu pochvala, tak sa dostáva aj vladárovi ľudu pre jeho múdru reč a tiež slovu starcov pre jeho zmysel. 25 Táravý človek je postrachom mesta, lebo vzbudí proti sebe nenávisť, kto je nerozvážny v slove.

Sir 9, 1-25

Sir 9,1 - Zlý príklad manželov je jeho "náuka", ktorú dáva svojej manželke.

Sir 9,20 - Podľa hebrejského verš znie: "Vedz, že medzi osídlami chodíš a že sa prechádzaš po sieti."