výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 14, 1-27

1 Blahoslavený, kto sa nepotkol slovom svojich úst a netrápi ho zármutok nad hriechom. 2 Šťastlivý, koho duša nepocítila zármutok a kto nestratil nádej úplne. 3 Pre lakomca a skupáňa nemá zmyslu majetok a načo potrebuje zlato závistník? 4 Kto ani sebe nepraje, keď zhromažďuje, ten zhromažďuje iným a z jeho majetku budú iní žiť rozkošne. 5 Kto nepraje sám sebe, ku komuže bude lepší? - Nemá nijakej radosti zo svojho majetku. 6 Niet horšieho od toho, kto sám sebe závidí, aj takú odplatu bude mať za svoje zlo. 7 Ak aj robí dobre, robí tak nevedomky a s nevôľou, nakoniec vždy ukáže, aký je zlý. 8 Veľmi zlý je, kto má závistlivé oko: odvracia si tvár a opovrhuje (inými). 9 Závistlivé oko sa nevie nasýtiť svojím hriešnym podielom, nenasycuje sa, ani čo by strávil svoju usužovanú dušu. 10 Zlostné oko myslí na zlo, nenasýti sa chlebom, trpí nedostatkom a zármutkom pri vlastnom stole. 11 Synu, ak máš z čoho, dopraj si a Bohu prinášaj obetu, ako sa sluší. 12 Pamätaj, že smrť nebude meškať a zákon podsvetia nie je ti zjavený; zákonom každého na svete je: smrťou zomrieť. 13 Rob dobre priateľovi, kým neumrieš, koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému! 14 Nepripusť, aby ti unikol radostný deň; a nech ťa neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš. 15 Či nezanecháš iným (ovocie) svojich námah, aby si lósom podelili, čo si (získal) mnohou prácou? 16 Dávaj a ber, buď však spravodlivý voči sebe! 17 Prv ako skonáš, rob dobre, správne, lebo v podsvetí už nenájdeš pokrm. 18 Každý človek - ako tráva - ostarie, bude ako list na zelenom plodonosnom strome. 19 Jedny listy rašia, iné odpadávajú, tak sa vedie aj pokoleniu z tela a krvi: jedna časť odumiera, iná sa rodí. 20 Každé pominuteľné dielo vezme nakoniec skazu a s ním pôjde aj jeho tvorca. 21 Každý výborný čin dôjde spravodlivej odmeny a slávu bude mať z neho aj ten, kto ho koná. 22 Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti, každý, kto rozjíma o jej záslužnosti a svojím rozumom premýšľa o Božej prozreteľnosti; 23 kto uvažuje svojím srdcom o jej cestách, kto vtipom preniká do jej tajomstiev, kto ide po nej, akoby ju stopoval, a stavia sa na jej cesty, 24 hľadí jej do okien a načúva pri jej dverách; 25 kto spočinie vedľa jej domu a na jej stenách si upevňuje stánkový kôl; kto si svoj stánok upevňuje na dosah ruky od nej, aby v tom domku navždy spočinul jeho majetok, 26 ten stavia svojich synov pod jej záštitu a sám spočinie pod jej ratolesťami, 27 v jej úkryte nájde ochranu pred úpalom a spočinie v jej sláve.

Sir 14, 1-27

Sir 14,10 - Podľa gréckeho je takto:"Zlé oko závistlivo hľadí na chlieb,aj za svojím stolom trie biedu."

Sir 14,12 - Podľa hebrejského má 12b znieť: "Záväzok podsvetia nebol ti zjavený." To jest: nevieš, kedy bude smrť žiadať od teba svoje právo, a tak nemôžeš vedieť, kedy zomrieš. Podľa latinského: "človeku bol ukázaný zákon", t. j. každý vie, že sme smrteľní.

Sir 14,12 - – Tento verš má grécky text až v 18b:"Každý človek ako rúcho zostarieva,lebo je to odveký zákon: Isto zomrieš."

Sir 14,14 - Sir ukázal doteraz, kto užíva svoj majetok nesprávne. Odteraz poukazuje na správnu životosprávu: ako totiž správne užívať dary prírody a vôbec hodnoty. Sám život je už samo v sebe jedna z najväčších hodnôt. Treba si preto život múdro zariadiť, aby sme zažili v ňom aj radosti.

Sir 14,22-27 - Múdrosť si máme predstaviť ako osobu, po ktorej človek túži ako po svojej láske a nevie sa uspokojiť, kým ju nedostane. Láska k nej je šľachetná ako čistá láska milujúceho milovanej osobe.