výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 15, 1-22

1 Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. 2 Vyjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. 3 Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. 4 A spevnie v ňom, takže sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech. 5 Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. 6 Zahrnie ho veselosťou a radosťou a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo. 7 Však nerozumní ju nedostanú, iba rozvážni ľudia ju postretnú: nerozumní ju ani neuzrú, lebo sa ďaleko stráni pýchy a podvodu. 8 Nepríde na myseľ takým, čo hovoria lživo, ale pravdovravných vyhľadáva sama, aby im zaistila zdar z Božej priazne. 9 Hriešnikovým ústam nepristane chvála, 10 lebo múdrosť pochádza od Boha: chvála sluší tomu, komu dal Boh múdrosť, v ústach verného muža je ona hojná a Vladár ju dá iba takému. 11 Nehovor: „Božou (vinou) jej nemám,“ - ale nerob to, čo má v nenávisti. 12 Nehovor: „On ma zviedol do bludu!“ - Lebo on nepotrebuje bezbožných. 13 Pán nenávidí každú ohavnosť, ani tí ju neobľubujú, ktorí sa ho boja. 14 Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. 15 Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. 16 Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť. 17 Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš. 18 Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi. 19 Božia múdrosť je preveľká, on je silný mocou a neprestajne sleduje všetko. 20 Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja. On poznáva všetko, čo robia ľudia. 21 Bezbožne konať nekáže nikomu, ani nedáva súhlas k nijakému hriechu; 22 nepraje si množstvo takých synov, ktorí nemajú viery a zdatnosti.

Sir 15, 1-22

Sir 15,11 - Hebrejský text lepšie podáva verš:"Nehovor: Boh je príčinou hriechu môjho,lebo čo sám nenávidí, to ani nerobí."

Sir 15,16 - Slobodná vôľa je iba vtedy pravá, keď sa vo všetkom podriaďuje vôli Božej.