výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 30, 1-27

1 Kto si miluje syna, často používa (aj) tresty, aby sa nakoniec radoval a nemusel ohmatávať brány blížnych. 2 Kto si vyučuje syna, dožije sa na ňom chvály a môže sa ním honosiť v kruhu svojich domácich. 3 Kto si vyučuje syna, do žiarlivosti uvádza nepriateľa, ale v kruhu priateľov sa ním môže chváliť. 4 Ak mu aj umrie otec, akoby nebol mŕtvy: lebo podobného (syna) zanecháva po sebe. 5 Keď ho vidí za života, raduje sa z neho, pri svojom skone sa nezarmucuje, ani pred nepriateľmi sa nemá čo hanbiť pre neho. 6 Lebo svojmu rodu zanecháva obrancu proti nepriateľom a priateľom vďačného odplatiteľa. 7 Za maznanie synov bude si viazať rany a pri každom slove sa mu znepokojí srdce. 8 Nekrotený kôň je nepoddajný, voľkaný syn bude bez rozvahy, náhly. 9 Maznaj sa so synom a naženie ti strachu, pohrávaj sa s ním a zarmúti ťa. 10 Nesmej sa mu, by si to neľutoval, aby ti nakoniec nestŕpli aj zuby. 11 Nepovoľuj mu mnoho za mladi a nenechaj jeho myseľ bez povšimnutia! 12 Ohýbaj ho ešte v mladosti, trestaj, kde neškodí, kým je mladý, aby nezostal tvrdohlavý a nevzoprel sa ti, mal by si žalosť na duši. 13 Vyučuj si syna a zapracúvaj ho, aby si nenarazil na jeho neslušnosť. 14 Lepšie je na tom chudobný, ak je zdravý a mocný v sile, ako nevládny a neduhom bičovaný boháč. 15 Nad všetko zlato a striebro drahšia je zdravá myseľ posvätená pravdou a zdravé telo je viac ako nezmerné bohatstvo. 16 Niet bohatstva nad bohatstvo zdravého tela; a niet väčšej blaženosti nad radosť srdca. 17 Lepšia je smrť ako trpký život a večné spočinutie je lepšie ako ustavičná choroba. 18 Maškrty, ktoré nemôžu požiť uzavreté ústa, podobné sú hodovným pokrmom, ktorými obložia hrob. 19 Aký pôžitok má z obetovaného (jedla) modla? Nemôže ani jesť, ani ovoňať: 20 taký je aj ten, koho Pán odoženie od seba a dá mu znášať odplatu za neprávosti. 21 Očami hľadí (na svoje bohatstvo) a stone pri tom, ako keď eunuch so vzdychom objíma pannu. 22 Zármutok si nepripusť na myseľ, ani sa nesužuj svojimi nápadmi! 23 Veselosť srdca - to je život pre človeka, a svätosť je nevyčerpateľný poklad: jasavá radosť dodáva mužovi na veku. 24 Zľutuj sa nad svojou dušou, ľúbiac sa trvale Bohu, maj sústredenú myseľ pre svätosť a ďaleko zaháňaj od seba (všetok) zármutok! 25 Lebo zármutok zničil už mnohých, a nikto nemá z toho osoh. 26 Závisť a hnevlivosť skracujú život a (mnohé) premýšľanie privádza predčasne starobu. 27 Jasná a dobrá myseľ sa ukáže pri hodovaní, lebo hodovanie je časté u neho.

Sir 30, 1-27

Sir 30,18-19 - Veľmi si treba vážiť telesné zdravie, ktoré každého naplňuje spokojnosťou.

Sir 30,27 - Po tomto verši až po hl. 36 v gréckej osnove nastáva v počítaní kapitol zmena. Tak sa pozdáva, že poradie latinskej Biblie je správnejšie, a preto sa jej všetci pridŕžajú.