výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 5, 1-18

1 Nespoliehaj sa na klamlivý majetok, ani si nehovor: „Mám dostatok živobytia!“ Lebo ti to nepomôže nič, až príde pomsta a súženie. 2 Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom srdce túži, 3 ani si nehovor: „Aký som mocný“ - alebo: „Ktože si ma podrobí za to, čo som urobil?“ Lebo Boh požiada istú odplatu za všetko. 4 Ani nehovor: „Zhrešil som a čo nepríjemné sa mi stalo?“ Najvyšší sa totiž neponáhľa s odplatou. 5 I keď si uzmieril hriech, nebuď zato bez obavy, aby si (znova) hromadil hriech na hriech. 6 Ani si nehovor: „Pánovo zľutovanie je veľké, zmiluje sa nad množstvom mojich hriechov.“ 7 Lebo zľutovanie i hnev chytro vychádzajú od neho a sleduje hriešnikov jeho hnev. 8 Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi, ani to neodsunuj zo dňa na deň. 9 Lebo jeho hnev príde nečakane a rozmetá ťa, až príde jeho pomsta. 10 Nebuď ustarostený o klamlivé bohatstvo, nepomôže ti ničím, až príde súženie a pomsta. 11 Nevej pri každom vetre, ani nechoď každou cestou; podľa dvojakého jazyka usvedčujú hriešnika. 12 Pevne sa drž Pánovej cesty, podľa svojho správneho rozumu a svedomia, a tak nech ťa sprevádza slovo pokoja a pravdy! 13 V tichosti vypočuj slovo, aby si mu rozumel, a s rozvahou prednes správnu odpoveď! 14 Ak sa rozumieš veci, povedz o tom blížnemu! Ak však nie, polož si ruku na ústa, aby ťa nepristihli pri nerozumnom slove a nezahanbili ťa. 15 Rozumný človek získa si rečou česť a chválu, ale jazyk nemúdreho mu privedie záhubu. 16 Nedopusť, aby ťa nazvali klebetárom, a nech ťa nepodchytia v reči a nezahanbia ťa! 17 Zlodejovi hrozí zahanbenie a trest, však najpotupnejšie je označiť niekoho za (človeka) dvojakého jazyka; ale aj na klebetára padá nenávisť, odpor a potupa. 18 Spravodlivo si počínaj! Rovnako v malom i vo veľkom!

Sir 5, 1-18

Sir 5,12 - V gréckom a hebrejskom je stručnejšie:"Buď pevný v presvedčení svojom."

Sir 5,15 - Podľa gréckeho:"Sláva a hanba (rovnako spočíva) v hovore,a niekomu poslúži jazyk jeho k pádu."

Sir 5,16 - Text je stručnejší v gréckom a hebrejskom znení:"Nech ťa nenazývajú klebetárom,blížneho jazykom svojím neohováraj!Lebo pre zlodeja je ustanovená (veľká) hanba,ale horšia potupa pre toho, kto má dvojaký jazyk."