výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 5, 1-15

1 Nespoliehaj sa na svoj majetok a nehovor: Stačí mi to. 2 Nedaj sa strhnúť vlastnou náklonnosťou a silou a nekráčaj podľa túžob svojho srdca. 3 Nehovor: Kto mi bude rozkazovať, lebo Pán ťa iste potrestá. 4 Nehovor: Zhrešil som — a čo sa mi stalo? Veď Pán sa s hnevom nemusí ponáhľať. 5 Ak aj dosiahneš odpustenie, neprestaň cítiť bázeň a neprikladaj k hriechom hriech. 6 Nehovor: Jeho zľutovanie je veľké, on mi odpustí hriechy, aj keď ich je veľa. U neho je totiž nielen milosrdenstvo, ale aj hnev; jeho rozhorčenie dopadne na hriešnikov. 7 Neváhaj vrátiť sa k Pánovi, neodkladaj to zo dňa na deň, lebo Pánov hnev vypukne náhle a v deň jeho odplaty ťa stihne záhuba. 8 Nespoliehaj sa na nespravodlivé bohatstvo, lebo v deň pohromy ti to vôbec neosoží. 9 Neprevievaj obilie v hocijakom vetre a nevstupuj na každý chodník; tak robí hriešnik s dvojakým jazykom. 10 Buď pevný vo svojom presvedčení a tvoja reč nech je jednoznačná. 11 Buď rýchly, keď máš počúvať, ale dobre si rozmysli, čo odpovieš. 12 Ak sa vo veci vyznáš, odpovedz blížnemu, ak nie, daj si ruku na ústa. 13 Reč môže viesť na slávu i na hanbu, no jazyk môže človeku spôsobiť i pád. 14 Daj pozor, aby ťa nemuseli nazývať ohováračom, svojím jazykom nenastavuj pascu; ako zlodeja stíha hanba, tak stihne zlá povesť človeka s dvojakým jazykom. 15 Nebuď nerozumný ani vo veľkej, ani v malej veci, aby si sa nestal z priateľa nepriateľom.

Sir 5, 1-15

Sir 5,12 - V gréckom a hebrejskom je stručnejšie:"Buď pevný v presvedčení svojom."

Sir 5,15 - Podľa gréckeho:"Sláva a hanba (rovnako spočíva) v hovore,a niekomu poslúži jazyk jeho k pádu."

Sir 5,16 - Text je stručnejší v gréckom a hebrejskom znení:"Nech ťa nenazývajú klebetárom,blížneho jazykom svojím neohováraj!Lebo pre zlodeja je ustanovená (veľká) hanba,ale horšia potupa pre toho, kto má dvojaký jazyk."