výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 8, 1-22

1 S mocným mužom nepúšťaj sa do hádky, aby si mu azda neupadol do rúk. 2 Nepúšťaj sa do sporu s boháčom, aby azda nepostavil proti tebe (iný) spor: 3 lebo mnohých nakazilo zlato a striebro, až k srdcu kráľov sa tak možno dostať a prikloniť (si ich). 4 Nehádaj sa s takým, čo má mnoho rečí, a neprikladaj drevo na jeho oheň! 5 Nestýkaj sa s takým, kto nemá učenosti, aby sa nevyslovil potupne o tvojich predkoch! 6 Neopovrhuj nikým, kto sa odvrátil od hriechu - ani mu už nerob výčitky - pamätaj, že všetci si zasluhujeme pokarhanie. 7 Nepohŕdaj nikým pre jeho starobu: lebo aj my ideme do staroby. 8 Neraduj sa z toho, že tvoj nepriateľ je mŕtvy; máš vedieť, že všetci umrieme a nežiadame si byť iným na radosť. 9 Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi; 10 lebo od nich sa naučíš múdrosti a rozumnej vede, ako bezúhonne sa máš správať voči váženým. 11 Nedaj si ujsť, čo hovoria starší, lebo oni sa tomu priúčali od svojich rodičov; 12 od nich sa totiž naučíš rozumnosti, ako máš (správne) odpovedať, keď ti to bude treba. 13 Nerozpaľuj uhlíky hriešnikov - ak by si ich karhal - aby si nezhorel plameňom ohňa ich hriechov. 14 Nestavaj sa proti posmeškárovi, aby ti nevysedával pred ústami ako vyzvedač. 15 Nepožičaj nikomu, kto by bol mocnejší od teba; ak si požičal, maj to za stratenú vec! 16 Nezaručuj sa na viac, ako stačíš silou; ak si sa zaručil, mysli na to, že máš splatiť. 17 Proti sudcovi sa do súdu nepúšťaj, lebo súdi tak, ako je spravodlivé. 18 S odvážlivcom sa nevydávaj na cestu, aby azda neuvalil na teba svoje zlo; lebo on pôjde, ako sa mu zachce, a pre jeho nemúdrosť zahynieš spolu s ním. 19 S prchlivcom si nezačínaj hádku, ani s odvážlivcom nechoď na púšť, lebo krv je u neho akoby nič a zamorduje ťa tam, kde nemáš pomocníka. 20 U nemúdrych nehľadaj radu, veď nemôžu mať v láske nič, iba čo im je milé. 21 Pred cudzincom sa neraď, veď nevieš, čo sa zrodí v ňom. 22 Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek, aby sa ti azda nezaliečal predstieranou láskou a nepošpinil ťa.

Sir 8, 1-22

Sir 8,2 - Upozorňuje na opatrnosť v spore s boháčom, ktorý mohol aj kráľovských sudcov podplatiť.

Sir 8,17 - Lepšie má grécke znenie: "Nepúšťaj sa do hádky so sudcom, lebo súd rozhodne v prospech neho podľa vážnosti jeho."