výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 35, 1-24

1 Kto zachováva zákon, znásobuje obetné dary, obetoval pokojnú obetu ten, kto sa pridŕža prikázaní. 2 Kto preukazuje vďačnosť, obetuje najjemnejšiu múku, kto koná milosrdenstvo, prináša obetu chvály. 3 Pánovi sa páči, keď sa niekto odvráti od zla, a ako obetu zmierenia prijme, keď sa niekto odvráti od neprávosti. 4 Neukazuj sa pred Pánovou tvárou s prázdnymi rukami, prines všetky tieto obety, pretože sú prikázané. 5 Obetný dar spravodlivého je kladením tuku na oltár, jeho príjemná vôňa stúpa k Najvyššiemu. 6 Obeta spravodlivého muža je príjemná, jej pamiatka neupadne do zabudnutia. 7 Osláv Pána štedrou dušou a neuberaj z prvotín svojej práce. 8 Kedykoľvek dávaš, rozjasni svoju tvár a s radosťou oddeľ svoj desiatok ako posvätený. 9 Dávaj Najvyššiemu tak, ako dáva on: štedro, podľa svojich možností. 10 Pretože Pán sa vie odmeniť; on sa ti odmení sedemnásobne. 11 Nepokúšaj sa ho podplácať, veď on to neprijme. Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu, 12 pretože Pán je sudca, u neho neplatí nijaká vonkajšia sláva, 13 on neuprednostní slávnu tvár na úkor úbohého a vypočuje prosbu ukrivdeného. 14 Určite nenechá bez povšimnutia úpenlivé prosby sirôt ani vdovy, keď vylieva svoje náreky. 15 Nestekajú vari slzy vdovy po lícach a jej vzdychanie neusvedčuje toho, čo ich spôsobil? 16 Kto slúži Bohu, ako si to žiada, toho on prijme; jeho prosba dosiahne oblaky. 17 Modlitba pokorného preniká oblaky a neutíši sa, kým nedosiahne cieľ, 18 neustúpi, kým Najvyšší nezhliadne, kým spravodlivým neprisúdi právo a nevykoná súd. 19 Pán sa nebude zdržiavať a nebude meškať s pomocou pre nich, 20 kým nerozmliaždi bedrá nemilosrdných a národom sa neodplatí svojou pomstou, 21 kým nevykynoží húfy rúhačov a nerozdrví žezlá nespravodlivých, 22 kým neodplatí každému podľa jeho skutkov a neposúdi činy ľudí podľa ich úmyslov, 23 kým nepririekne právo svojmu ľudu a nepoteší ich svojím zľutovaním. 24 V čase utrpenia je Pánovo zľutovanie vítané ako dážď z oblakov v čase suchoty.

Sir 35, 1-24