výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 6, 1-37

1 Zlé meno si totiž získa hanbu a potupu, tak sa stane človeku s dvojakým jazykom. 2 Nedaj sa strhnúť utkvelou myšlienkou svojej duše, aby neroztrhala tvoju dušu ako zúrivý býk. 3 Zožerie tvoje lístie a stratíš svoje ovocie a tak sám urobíš zo seba suchý strom. 4 Zlá vášeň ničí toho, kto ju nadobudol, a pritiahne na neho škodoradosť nepriateľov. 5 Príjemná reč si získava ďalších priateľov a láskavý jazyk rozmnožuje prívetivé odpovede. 6 Nech je mnoho tých, čo žijú v pokoji s tebou, ale tvojím radcom nech je iba jeden z tisícich. 7 Ak získavaš priateľa, podrob ho skúške a prirýchlo sa mu nezdôveruj. 8 Sú totiž ľudia, čo sú priateľmi, kým sa im to hodí, no nevydržia pri tebe v deň tvojho súženia. 9 Je však i taký priateľ, ktorý sa mení na nepriateľa a na tvoju hanbu odhalí vaše nedorozumenia. 10 Je aj priateľ, ktorý ti robí spoločnosť pri stole, no nevydrží pri tebe v deň tvojho súženia; 11 pri tvojich úspechoch sa cíti celkom ako ty a trúfa si rozkazovať aj tvojim sluhom, 12 no len čo ťa stihne poníženie, zrazu je proti tebe a skryje sa pred tebou. 13 Drž sa ďaleko od svojich nepriateľov, ale dávaj si pozor i na svojich priateľov. 14 Verný priateľ je mocná záštita, kto ho nájde, našiel poklad. 15 Verný priateľ sa nedá ničím nahradiť, jeho hodnota sa nedá ničím vyvážiť. 16 Verný priateľ je oživujúci liek, nájdu ho tí, čo majú bázeň pred Pánom. 17 Kto má bázeň pred Pánom, pestuje úprimné priateľstvo, lebo voči priateľovi sa správa ako k sebe. 18 Dieťa moje, od mladosti sa usiluj o vzdelanie a až do šedín budeš nachádzať múdrosť. 19 Pristupuj k nej ako oráč a rozsievač a čakaj na jej dobré plody, lebo pri jej pestovaní sa trocha ponamáhaš, ale čoskoro budeš jesť z jej úrody. 20 Ako ťažko dostupná je pre nevzdelancov! Človek nechápavý pri nej nevydrží. 21 Bude to preňho ako ťažké závažie z kameňa a on ju bez váhania odvrhne. 22 Lebo múdrosť je taká, ako hovorí jej meno, iba nemnohým sa ukáže zjavne. 23 Dieťa moje, počúvaj a prijmi moje poučenie, neodmietaj moju radu. 24 Vlož svoje nohy do pút múdrosti a svoju šiju vlož do jej jarma. 25 Skloň sa pod ňu a nes ju na pleciach, neroztrpčuj sa nad jej okovami. 26 S celou svojou dušou pristupuj k nej a celou svojou silou sa drž jej ciest. 27 Choď po jej stopách a hľadaj — a dá sa ti poznať; len čo ju budeš pevne držať, nepusť ju. 28 Lebo napokon v nej nájdeš občerstvenie, zmení sa ti na potešenie. 29 Jej putá budú ti mocnou záštitou a jej jarmo slávnostným odevom. 30 Veď na nej je ozdoba zo zlata a jej okovy sú purpurovou stuhou. 31 Oblečieš si ju ako slávnostný odev a nasadíš si ju ako veniec plesania. 32 Dieťa moje, ak budeš chcieť, dosiahneš vzdelanie, a keď sa celou dušou oddáš múdrosti, budeš sa vyznať vo všetkom. 33 Ak budeš rád počúvať, veľa získaš, ak nakloníš svoje ucho, staneš sa múdrym. 34 Stoj tam, kde je veľa starších: kto je múdry, k tomu sa pripoj. 35 Ochotne poslúchaj každú reč o Božích veciach, nech ti neuniknú múdre príslovia. 36 Ak uvidíš rozumného, hneď zavčas rána choď k nemu, nech tvoja noha derie prahy jeho dvier. 37 Rozmýšľaj o Pánových príkazoch, neustále sa zaoberaj jeho prikázaniami. On ti upevní srdce a dostane sa ti múdrosti, po ktorej túžiš.

Sir 6, 1-37

Sir 6,5 - Podľa gréckeho: "Láskavý jazyk získava si mnoho prívetivosti" podľa hebr. znie: "Láskavé pery pozdravujú", t. j. všetko dobré prajú.

Sir 6,12 - Podľa gréckeho a hebrejského:"Ak ťa zastihne nešťastie, zlý priateľ sa obráti proti tebe,a bude sa pred tebou skrývať (keď by ti mal pomáhať)."

Sir 6,23 - Podľa hebrejského verš zneje (podľa úpravy Petersovej):"Lebo kázeň je, čo aj jej meno,a nie mnohým je pohodlná (ľahko znesiteľná)."

Sir 6,34 - Podľa gréckeho:"Ak budeš milo počúvať, poučíš sa,ak k nej nakloníš ucho svoje, múdry budeš."