výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 15, 1-20

1 Kto sa bojí Pána, bude takto konať, a kto sa pridŕža zákona, získa múdrosť. 2 Múdrosť mu vyjde v ústrety ako matka a bude ho vyčkávať ako mladá manželka. 3 Bude ho sýtiť chlebom rozumnosti a napájať vodou múdrosti. 4 On sa o ňu pevne oprie a neskláti sa, spoľahne sa na ňu a nebude zahanbený. 5 Vyvýši ho nad jeho blížnych a uprostred zhromaždenia otvorí mu ústa. 6 Nájde potechu i veniec plesania a zdedí večné meno. 7 Nerozumní ľudia ju nedosahujú ani hriešnici ju nevidia. 8 Má ďaleko k pýche a klamári nebudú na ňu pamätať. 9 Chválospev nepatrí do úst hriešnika, lebo Pán mu ho nedal. 10 Veď chválospev zaznie v múdrosti a sám Pán ho sprevádza úspechom. 11 Nehovor: Pán spôsobil moje odpadnutie, lebo on nespôsobí, čo znenávidel. 12 Nehovor: On ma zviedol, lebo on nepotrebuje hriešneho človeka. 13 Pán nenávidí každú ohavnosť. Milá nie je ani tým, čo sa ho boja. 14 On na začiatku stvoril človeka a dal mu slobodu rozhodovať sa. 15 Ak budeš chcieť, budeš zachovávať prikázania a budeš konať verne podľa dobrej vôle. 16 Pán ti predložil oheň i vodu: vystrieš ruku za tým, čo budeš chcieť. 17 Pred človekom je život i smrť a bude mu dané to, pre čo sa rozhodne. 18 Lebo Pánova múdrosť je nesmierna: on je mocný vo svojej vláde a všetko vidí. 19 Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja. On pozná každý čin človeka. 20 Nikomu neprikázal, aby bol bezbožný, a nikomu nedal povolenie hrešiť.

Sir 15, 1-20

Sir 15,11 - Hebrejský text lepšie podáva verš:"Nehovor: Boh je príčinou hriechu môjho,lebo čo sám nenávidí, to ani nerobí."

Sir 15,16 - Slobodná vôľa je iba vtedy pravá, keď sa vo všetkom podriaďuje vôli Božej.