výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 13, 1-26

1 Kto sa dotkne smoly, zamaže sa, kto sa stýka s nafúkancom, stáva sa mu podobný. 2 Nedvíhaj bremeno, ktoré je nad tvoje sily, ani sa nespolčuj s mocnejším a bohatším, ako si ty. Či sa môže družiť hlinený hrniec s kotlíkom? Keď naň narazí, rozbije sa. 3 Boháč spácha krivdu, a ešte sa hnevá ako ukrivdený, chudobnému sa stane krivda, a ešte aby odprosoval. 4 Ak si boháčovi užitočný, využíva ťa, ale ak sa dostaneš do núdze, opustí ťa. 5 Kým niečo vlastníš, bude žiť s tebou a vycicia ťa bez najmenších výčitiek svedomia. 6 Keď ťa bude potrebovať, bude ti lichotiť, usmievať sa na teba a všeličo ti sľubovať, bude s tebou pekne hovoriť a pýtať sa: Nepotrebuješ niečo? 7 Svojimi hostinami ťa však zahanbí, potom ťa dvojnásobne, ba trojnásobne ožobráči a nakoniec sa z teba ešte aj vysmeje. Keď ťa neskôr zbadá, ani sa pri tebe nezastaví, iba hlavou nad tebou pokrúti. 8 Daj si pozor a nenechaj sa oklamať, aby si pre vlastnú hlúposť nebol ponížený. 9 Keď ťa vladár pozýva, zachovaj sa zdržanlivo, bude ťa pozývať tým naliehavejšie. 10 Nenatískaj sa, aby si nebol odmietnutý, ani sa nedrž priďaleko, aby sa na teba nezabudlo. 11 Nerozprávaj sa s ním ako rovný s rovným a never väčšine jeho slov. Mnohými rečami ťa totiž bude skúšať a aj keď sa bude usmievať, bude ťa skúmať. 12 Krutý je, kto nedodrží slovo, kto neušetrí od súženia a okov. 13 Buď diskrétny a dávaj si pozor, pretože kráčaš po okraji záhuby. 14 Keď také veci počuješ, prebuď sa zo svojho spánku, celou dušou miluj Pána a pros ho o záchranu. 15 Každá živá bytosť miluje seberovného a každý človek svojho blížneho. 16 Všetky tvory sa združujú podľa svojho druhu aj ľudský tvor sa pripojí k seberovnému. 17 Či bude azda vlk nažívať s baránkom? Tak je to aj s hriešnikom a pobožným. 18 Akýže pokoj je medzi hyenou a psom? Aký pokoj je medzi boháčom a bedárom? 19 Na púšti sú divé osly korisťou pre levy. Tak sa na chudobných pasú boháči. 20 Pre pyšného je pokora ohavnosťou: tak pre boháča je ohavnosťou chudobný. 21 Keď sa boháč zakolíše, podoprú ho priatelia, ale keď ponížený padne, priatelia ho zavrhnú. 22 Keď sa boháč potkne, mnohí sa ho ujmú, ospravedlnia ho, aj keď hovorí, čo sa nesvedčí; ale keď sa potkne chudobný, robia mu za to výčitky: ani ho nevypočujú, aj keď hovorí rozumne. 23 Prehovorí boháč a všetci zmĺknu. Jeho slová vynášajú až po oblaky. Prehovorí chudobný a povedia: Čo je to zač? A ak sa potkne, ešte ho postrčia. 24 Dobré je bohatstvo, v ktorom niet hriechu, no chudoba je podľa mienky bezbožníka zlá. 25 Srdce človeka mení jeho tvár buď k dobrému, alebo k zlému. 26 Znakom srdca, ktoré sa cíti dobre, je žiarivá tvár, ale tvoriť príslovia si žiada úmorné rozmýšľanie.

Sir 13, 1-26

Sir 13,2 - Kratšie je podľa hebrejského:"Bremeno nad sily svoje prečo chceš niesťa prečo sa chceš bratsky chovať oproti bohatšiemu?"

Sir 13,8 - Pozve si ťa na hostinu, aby si ťa zaviazal k odplate. Povinný budeš pozvať ho aj ty k sebe, ba budeš ho musieť častejšie zvať ako on teba. Tak máš iba škodu z takého počínania boháčovho.

Sir 13,32 - Podľa gréckeho a hebrejského treba preložiť: "Znamením dobrého svedomia je radostná tvár, ale nájsť dobré príslovia vyžaduje namáhavo premýšľať."