výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 24, 1-34

1 Múdrosť bude chváliť sama seba a bude sa honosiť uprostred svojho ľudu. 2 V zhromaždení Najvyššieho otvorí svoje ústa a bude sa honosiť pred jeho mocnými zástupmi: 3 Ja som vyšla z úst Najvyššieho a ako opar som zahalila zem. 4 Ja som sa usídlila na výsostiach a môj trón je na oblačnom stĺpe. 5 Sama som premerala klenbu neba a pochodila som hlbiny priepastí. 6 Získala som vládu nad vlnami mora i nad celou zemou, nad každým národom a kmeňom. 7 U týchto všetkých som hľadala miesto, kde sa zastavím, v dedičstve koho sa usadím. 8 Vtedy mi prikázal Stvoriteľ vesmíru, ten, čo ma stvoril a našiel miesto pre môj stan, povedal: Usídli sa v Jákobovi, a v Izraelovi maj dedičný podiel. 9 Pán ma stvoril pred začiatkom vekov, neprestanem trvať naveky. 10 Slúžila som v jeho prítomnosti vo svätom stane a tak som sa pevne usadila na Sione. 11 Dal mi spočinúť v meste, ktoré miloval ako mňa, v Jeruzaleme je moja moc. 12 Zapustila som korene v slávnom ľude, v Pánovom podiele, v jeho dedičstve. 13 Bola som vyvýšená ako céder na Libanone a ako cyprus v pohorí Chermónu. 14 Vyrástla som do výšky ako palma v Én-Gedi, ako ružový sad v Jerichu, ako nádherná oliva na rovine a ako platan som bola vyvýšená. 15 Rozvoniavam ako škorica a vonný balzam, šírim vôňu ako ušľachtilá myrha, ako galban, ónyx a staktéa ako dych tymianu v stane. 16 Ako terebinta som rozprestrela svoje konáre a moje vetvy sú nádherné a utešené. 17 Som ako vinič, ktorý pôvabne pučí, a moje kvety vydávajú krásne a bohaté plody. 18 Som matka krásnej lásky, bázne, poznania a svätej nádeje; do daru ma dostali všetky moje deti, som tu vždy pre tých, ktorých on nazýva svojimi. 19 Pristúpte ku mne vy, čo túžite po mne, nasýťte sa mojimi plodmi. 20 Lebo pomyslenie na mňa je sladšie ako med a moje dedičstvo je hodno viac ako plást medu. 21 Tí, čo ma jedia, ešte budú hladní, a tí, čo ma pijú, ešte budú smädní. 22 Ten, kto ma poslúcha, nebude zahanbený, a tí, čo sa mnou zaoberajú, nebudú hrešiť. 23 Toto všetko je kniha zmluvy Boha, Najvyššieho, zákon, ktorý nám uložil Mojžiš ako dedičstvo pre Jákobove zhromaždenia. 24 Neprestaňte sa upevňovať v Pánovi, primknite sa k nemu, aby vás posilnil, Pán, Všemohúci, on jediný je Boh, okrem neho niet záchrancu. 25 Zákon oplýva múdrosťou ako rieka Píšon, ako Tigris na jar. 26 Preteká rozumnosťou ako Eufrat, ako Jordán v dňoch žatvy. 27 Vyžaruje poučenie ako svetlo, je ako rieka Gichón v dňoch oberačiek. 28 Prvý človek ju nedokázal úplne poznať a ani posledný nebude schopný ju preskúmať. 29 Lebo jej myslenie siaha ďalej než šíre more a jej zámer siaha hlbšie ako veľká priepasť. 30 Ja som ako jarok odrazený z rieky, vyšla som z nej ako prívod vody do rajskej záhrady. 31 Povedala som: Napojím svoju záhradu a zavlažím svoje hriadky; a hľa, môj jarok sa zmenil na rieku a moja rieka sa stala morom. 32 Tak budem svojou náukou svietiť ako ranná zora a rozhlásim tie veci doďaleka. 33 Aj naďalej budem vylievať poučenie ako proroctvo a zanechám ho pre večné pokolenia. 34 Pozrite, že som sa nenamáhala sama pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú múdrosť.

Sir 24, 1-34

Sir 24,2 - "Zástupy Najvyššieho" je vyvolený národ Izraela.

Sir 24,5 - Múdrosť vystupuje tu ako osobnosť.

Sir 24,14 - Múdrosť bola pred všetkými vekmi a nikdy neprestane. Sú to vlastnosti Božej večnosti.

Sir 24,21 - Storax, galban, ónyx a stakt boli vzácne voňavky.

Sir 24,29 - Kto požíva plody múdrosti, bude po nich čím ďalej tým viac túžiť.

Sir 24,35-37 - Svätopisec prirovnáva Zákon Mojžišov k rozvodneným riekam, z ktorých vyplýva všetko požehnanie. – Fison, Eufrat, Tigris, Gihon boli rieky raja.