výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 18, 1-17

1 Po nejakom čase porazil Dávid Filištíncov, podrobil si ich a odňal im Gát s priľahlými osadami. 2 Porazil aj Moáb, takže sa Moábčania stali Dávidovými poddanými a poplatníkmi. 3 Ďalej porazil Dávid Hadad-Ezera, kráľa Cóby, pri Chamáte, ktorý si šiel upevniť moc na rieke Eufrat. 4 Dávid mu odňal tisíc vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Ochromil kone k bojovým vozom a ponechal len sto záprahov. 5 Keď prišli Aramejčania z Damasku na pomoc Hadad-Ezerovi, kráľovi Cóby, Dávid z nich pobil dvadsaťdvatisíc mužov a 6 rozmiestnil v damaskom Arame posádky. Tak sa stali Aramejčania Dávidovými poplatníkmi. Hospodin pomáhal Dávidovi, kamkoľvek šiel. 7 Dávid vzal zlaté štíty, čo používali Hadad-Ezerovi služobníci, a dopravil ich do Jeruzalema. 8 Z Tibchatu a Kúnu, Hadad-Ezerových miest, nabral Dávid značné množstvo bronzu. Z neho potom vyhotovil Šalamún bronzové more, stĺpy a bronzové predmety. 9 Keď sa kráľ Chamátu Tóu dopočul, že Dávid porazil celé vojsko Hadad-Ezera, kráľa Cóby, 10 vyslal svojho syna Hadórama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu k víťazstvu v boji proti Hadad-Ezerovi. Bol totiž s Hadad-Ezerom vo vojnovom stave. Poslal mu i rozličné zlaté, strieborné a bronzové predmety. 11 Tie zasvätil kráľ Dávid Hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré priniesol od rôznych národov: od Edómčanov, Moábčanov, Amónčanov, Filištíncov a Amálekov. 12 Abšaj, syn Cerújin, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edómčanov 13 a po Edómsku rozmiestnil posádky. Tak si Dávid podrobil všetkých Edómčanov. Hospodin pomáhal Dávidovi, kamkoľvek šiel. 14 Dávid vládol nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 15 Jóab, syn Cerújin, velil vojsku, Jóšafat, syn Achilúdov, bol kancelárom, 16 Cádok, syn Achítubov, a Abímelech, syn Ebjatárov, boli kňazmi, Šavša bol pisárom, 17 Benája, syn Jójadov, velil Kereťanom a Peleťanom a synovia Dávidovi zaujímali popredné postavenie pri kráľovi.

1Krn 18, 1-17

1Krn 18,1-17 - Pozri poznámky k 2 Sam 8,1–18.

1Krn 18,6 - Slovo "dozorcov" v osnove chýba. Doplnili sme ho podľa osnovy Kníh Samuelových.

1Krn 18,8 - V 2 Sam 8,8 sa tie mestá volali Beta a Berot.