výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 14, 1-17

1 Týrsky kráľ Chúram vypravil k Dávidovi poslov a poslal i cédrové drevo, murárov, tesárov, aby mu postavili palác. 2 Potom spoznal Dávid, že ho za kráľa nad Izraelom potvrdil sám Hospodin a jeho kráľovstvo pre jeho ľud Izrael vysoko povzniesol. 3 V Jeruzaleme si Dávid pribral ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry. 4 Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbab, Nátan, Šalamún, 5 Jibchár, Elíšua, Elpelet, 6 Nógah, Nefeg, Jáfia, 7 Elíšama, Beeljáda, Elífelet. 8 Keď sa Filištínci dopočuli, že bol Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, pobrali sa ho všetci hľadať. Dávid sa to dozvedel a vyrazil proti nim. 9 Filištínci prišli a plienili v údolí Refájim. 10 Dávid si pýtal radu u Boha: Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš mi ich do moci? Hospodin mu odpovedal: Len choď, vydám ich do tvojej moci. 11 Tak postupovali do Baál-Peracímu, kde ich Dávid porazil. Povedal: Prostredníctvom mňa prelomil Boh šíky mojich nepriateľov, ako keď voda prelomí hrádzu. Preto nazvali to miesto Baál-Peracím. 12 Zanechali tam i svoje modly, ktoré dal Dávid spáliť. 13 Filištínci znovu plienili v údolí. 14 Keď sa Dávid spytoval Boha, dostal od neho odpoveď: Nechoď za nimi, ale ich obíď a napadni od balzamovníkov. 15 Len čo začuješ vo vrcholcoch balzamovníkov šuchot krokov, ihneď vyraz do boja, lebo to Boh vyšiel pred tebou poraziť vojsko Filištíncov. 16 Dávid poslúchol Boží príkaz a porážal vojsko Filištíncov od Gibeónu až po Gézer. 17 Povesť o Dávidovi sa rozniesla do všetkých krajín a Hospodin spôsobil, že sa ho báli všetky národy.

1Krn 14, 1-17

Verš 1
Týrsky kráľ Chúram vypravil k Dávidovi poslov a poslal i cédrové drevo, murárov, tesárov, aby mu postavili palác.
2Sam 5:11 - Týrsky kráľ Chíram vypravil k Dávidovi poslov. Spolu s nimi aj cédrové drevo, tesárov a murárov, aby Dávidovi postavili palác.

Verš 4
Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbab, Nátan, Šalamún,
1Krn 3:5 - Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbab, Nátan, Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Ammíelovej,

1Krn 14,1-16 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,11–25.